Enligt en ny undersökning är kyrkornas alltmer hbtq-vänliga profil något som inte går hem hos medlemmarna och värst drabbat av medlemstappet bland samfunden är Svenska kyrkan.

Det är sajten Evangelical Focus som tittat närmare på utvecklingen hos sju stora protestantiska kyrkor i fyra olika länder som under 2000-talet anammat så kallad hbtq-inkluderande teologi och praxis, vilket Världen idag uppmärksammar.

I Skottland har den presbyterianska kyrkan under de senaste 18 åren tappar nästan hälften av sina medlemmar – från 607 000 till 325 000. Det skotska samfundet beskrivs som alltmer liberalt och väntas under nästa år införa äktenskapsritualer för samkönade par.

LÄS ÄVEN: Pridedekorationer borttagna från kyrka – kontrar med ’regnbågsmässa’

Tredje värst har det gått för Kanadas anglikanska kyrka där en manlig biskop gifte sig med en annan man för första gången 2018 och året därpå tilläts samkönade äktenskap inom samtliga kyrkans stift.

Även för de amerikanska kyrkorna United Church of Christ, Protestant Episcopal Church, Evangelical Lutheran Church samt Presbyterian Church har det gått dåligt med ett avsevärt medlemstapp.

Svenska kyrkan värst drabbad

Värst av samtliga sju kyrkor som ingår i undersökningen har det dock gått för Svenska kyrkan som skildes från staten år 2000. Enligt Evangelical Focus är Svenska kyrkan världens största lutherska kyrka som sedan 2009 också accepterar homosexuella äktenskap.

2005 var fortfarande 77 procent av svenska folket medlemmar i Svenska kyrkan, något som sjunkit dramatiskt till 55 procent 15 år senare. Det hävas även att endast två procent av kyrkans medlemmar regelbundet besöker kyrkan.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan i ny påverkanskampanj för öppna gränser

”Verkligheten är att såväl antalet kyrkobesök som medlemmar i teologiskt liberala kyrkor som stöder hbtq-agendan inte växer, snarare tvärtom. Dessa kyrkor är ofta inte aktiva i evangelisation och når därför inte icke-troende människor med budskapet om frälsning”, skriver Evangelical Focus.

Anpassas till samtidens nycker

Enligt sajten är det inom många protestantiska sammanhang som det argumenteras för att kristendomen måste locka till sig människor genom ett öppet förhållningssätt till människor som tolkar om texter i Bibeln för att de bättre ska passa in i nutidens trender och tänkande. Samtidigt möts inte evangeliska kyrkor av god publicitet där man fortsatt förkunnar en klassisk biblisk undervisning i frågor som familj, äktenskap, skydd för de ofödda och rätt till samvetsfrihet.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan kräver: Dela ut svenskt medborgarskap utan språkkrav

Just Svenska kyrkan har utöver att ha omfamnat hela hbtq-konceptet under de senaste åren även antagit en alltmer vänsterextrem profil i diverse samhällsfrågor som invandring och allierat sig med islam och imamer, vilket gjort att kritiken växt och allt färre svenskar känner sig hemma i samfundet.