Efter att på 90-talet ha minskat har antalet fall sedan millennieskiftet ökat stadigt och mer än dubblerades under åren 2011 – 2020. De preliminära siffrorna för 2021 tyder dessutom på en fortsatt kraftig ökning.

Medan klamydia och gonorré är på tillbakagång är det desto värre med syfilis, och även om det rör sig om få smittade i absoluta tal – 474 fall 2020 – är utvecklingen enligt Inga Velicko, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten, mycket oroväckande.

– Syfilis är en komplicerad sjukdom och kan leda till allvarliga skador om den inte upptäcks och behandlas, säger hon till TT.

LÄS ÄVEN: Kraftig ökning av tidigare utrotade könssjukdomar i Sverige

På mottagningen Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm, där man vänder sig till män och transpersoner som har sex med män, flaggade man redan i somras för en skenande smittspridning.

– Vi har sett en ökning tio år i rad nu, och kurvan pekar brantare och brantare. Jag räknar med över 300 fall i år bara hos oss. Vi badar i syfilis just nu, säger överläkare Finn Filén.

Kopplas till bättre hiv-behandling

På Venhälsan tar man emot ungefär hälften av landets samtliga syfilispatienter och enligt Filén har infektionen fått ett fäste bland homosexuella män i Stockholm. Detta kopplar han till de senaste årens framsteg i behandlingen av hiv där den som lever med välbehandlad hiv i dag inte riskerar överföra infektionen trots oskyddat sex.

– Folk är i grund och botten inte lika rädda, och är därför inte lika duktiga på att använda kondom som man var på 90-talet då det var en överlevnadsfråga för att slippa bli smittad av hiv och utveckla aids som man dog av, säger han.

LÄS ÄVEN: Kraftig ökning av könssjukdomen syfilis – homosexuella män hårdast drabbade

Enligt Filén finns det bara ett sätt att ta kontroll över situationen om man har man ett sexuellt beteende som kan innebära en risk – testa sig med jämna mellanrum.