En kvinna som hittade en 500-kronorssedel på marken och lämnade in den till polisen snuvas inte bara på hittelön. Hon ska dessutom böta 14 000 kronor. Detta därför att hon anses ha lämnat in sedeln för sent.

Det var i slutat på mars som en kvinna i området Råslätt i Jönköping snubblade över en femhundring som någon tappat. Kvinnan plockade upp sedeln med avsikt att lämna in den till polisen.

Lämnade in sedeln för sent

Det gjorde kvinnan också, men inte förrän i mitten av maj. Eftersom hon var ärlig nog att berätta för vakthavande när hon hittat sedeln upprättade den nitiske polismannen en anmälan om brott.

Att så länge gå om kring med något av värde som man hittat innan man går till polisen är nämligen straffbart menar polisen i Jönköping. Åklagare höll med om att det kvinnan gjort sig skyldigt till är en så kallad fyndförseelse och skickade ut ett strafföreläggande till kvinnan.

I det står att hon ska böta cirka 14 000 kronor för sin dubbla ärlighet att både ha lämnat in sedeln och berättat när hon hittade den. Om hon inte betalar dras hon inför domstol och straffas ännu hårdare.

Möter kritiska reaktioner

Händelsen har uppmärksammats i media och många har reagerat kritiskt på rättsväsendets behandling av kvinnan. Det normala när man hittar något av värde och lämnar in det till polisen är att man får en hittelön och ett positivt omnämnande om sin ärlighet.

Men här behandlas upphittaren och inlämnaren i stället som en brottsling och i stället för hittelön straffas hon med ett femsiffrigt bötesbelopp.

Polisen försvarar att ärendet prioriteras

Men på Polismyndigheten, där man brottas med brist på brottsutredare, där anmälningar läggs på hög och aldrig blir föremål för någon åtgärd och där de flesta gängmord inte klaras upp, ser man inget konstigt med att prioritera och uppvisa stor nit i det här aktuella ärendet.

– I lagtexten står det att om du hittar något med ett värde över 50 eller 100 kronor så ska du skyndsamt lämna det till polisen, och om man inte gör det eller lämnar det senare så begår man brottet fyndförseelse, förklarar poliskonstapel Bo Gunnarsson I Jönköping i en kommentar till statsradion.

Gunnarsson tycker ändå att kvinnan kommer lindrigt undan eftersom hon får den lägsta dagsboten som kan utdömas som är 30 dagsböter.

Eftersom kvinnan arbetar och gör rätt för sig blir beloppet per dagsbot högt, 460 kronor. Detta jämfört med om exempelvis en brottsling som lever på bidrag och saknar inkomst skulle dömas till samma påföljd, då beloppet per dagsbot skulle stanna på 50 kronor och totalsumman på 1 500 kronor.

Fotnot:
Enligt senare information från åklagare ska kvinnan ha ”hittat” femhundringen i en bankomat och insett att det var en person före henne i kön som missat att ta den men valt att behålla sedeln i stället för att lämna in den till polisen. Samma uppgifter gör gällande att kvinnan inte lämnade in sedeln förrän polisen hörde av sig och anmodade henne att göra detta.