I Turkiet har horder av uppretade muslimer tagit till gatorna i protest mot Sveriges grundlagar som tillåter offentliga manifestationer med islamkritik. Vis av erfarenheten stänger nu en rad länder, däribland Sverige, sina diplomatiska beskickningar i Istanbul och Ankara på grund av den ökade risken att utsättas för muslimska terrordåd.

Flera länders utrikesdepartement, bland annat USA:s, Tysklands, Storbritanniens och Sveriges, går ut med terrorvarningar till sina medborgare som besöker Turkiet. Man uppmanar till vaksamhet och att undvika folkmassor.

Vissa stadsdelar avråds västerlänningar helt från att besöka och de från väst som bor där uppmanas att inte lämna hemmet mer än vad som är absolut nödvändigt. Risken att lynchas på grund av sitt västeuropeiska ursprung bedöms som hög.

Schweiz går ett steg längre och uppger som skäl för att vidta sådana åtgärder att man har konkret underrättelseinformation om förestående muslimska terrorattacker. Några ytterligare detaljer om mål för eller aktörerna bakom dessa lämnas inte.

Från det islamiststyrda Turkiets sida har man kontrat med att skärpa säkerheten och varna sina resande eller utlandsbosatta medborgare för vad man kallar ”islamofoba attacker” i Europa och USA.