I höstas gick en lärare i Västsverige över skolgården och såg ett gäng elever varav några stod och rökte. Han sade då till dem att sluta röka varpå en av eleverna ”käftar emot”. När eleven tittar bort tar läraren elevens cigarett och fimpar. Då sparkar eleven på läraren. Sedan tilltar våldet.

Efter att eleven sparkat på läraren blir läraren enligt egen utsaga så paff att han frågar om det var det hårdaste eleven kunde sparka. Då svarar eleven genom att slå läraren, tre gånger över örat och sidan av huvudet.

– Jag känner mig så pressad och obekväm att jag fredar mig. Jag sätter upp handen och trycker eleven ifrån mig. Det är en vägg ungefär en meter bakom och till slut trycker jag upp eleven mot den och eleven slår i väggen. Eleven blir lugn och jag släpper eleven. Situationen är över, säger läraren till tidningen Bohuslänningen.

Rektorn vill att läraren slutar

Efter händelsen polisanmäler båda parter varandra. Men fallet mot eleven, som är under 15 år lades ner. Istället blev läraren ”det svarta fåret”.

– Det blir jag som blir det svarta fåret. Min rektor står inte bakom mig. Personalavdelningen börjar utreda och under tiden är jag avstängd i två månader. Så får jag veta att de vill att jag ska få avsked, och det blir en förlikning. Min tjänst upphör, berättar han.

Dessutom riskerar läraren att hans legitimation dras in eftersom ärendet också är anmält till Skolinspektionen.

Anmälningar om kränkningar har ökat lavinartat på senare år. Från 250 till 925 på tre år, rapporterar tidningen. Det råder osäkerhet om vad en lärare får göra och läraren i fråga instämmer.

– Ingen vet vad man får och inte får göra, det finns inga riktlinjer, berättar han.

”Rätt att beslagta cigaretter”

Den avskedade läraren uppger att han lutar sig mot tobakslagen, skolans ordningsregler och skolans handlingsplan som säger att lärare och rektor har rätt att beslagta cigaretter.

– Det är det som stör mig oerhört. Jag tycker att jag följer de regler som finns. Eleven tar till våld och i stället är det jag som blir det svarta fåret, säger läraren.

Han kritiserar systemet som tagit bort mandatet från lärare att agera som vuxna och menar samtidigt att det är ”obegripligt” att en arbetsgivare ställer sig på elevens sida när läraren upprätthåller de regler som skolan själv satt upp. Det är en skola han bedömer få lärare vill vara kvar i.

Skolan har avböjt att kommentera fallet.