Under torsdagen uppstod stort tumult kring en skola i brittiska Yorkshire. Detta efter att ett rykte kom i omlopp om att en lärare visat Muhammedkarikatyrer för eleverna. En uppretad samling föräldrar samlades i strid med coronarestriktionerna utanför skolbyggnaden med krav på att läraren ska sparkas.

Det är inte helt klarlagt huruvida läraren på Batley Grammar School så som påstås verkligen visat några teckningar föreställande den muslimske profeten på en lektion i religionskunskap men skolan valde ändå att tills vidare stänga av läraren från att undervisa i avvaktan på att saken ska utredas vidare.

Skolan pudlar

Skolledningen gick också ut med en offentlig ursäkt till alla muslimer som kan ha känt sig kränkta. I ett mejl till alla föräldrar bad skolans rektor Gary Kibble om ursäkt för det han kallar ”den olämpliga resurs” som ska ha använts under en lektion:

Efter att saken undersökts står det klart att den resurs som användes under lektionen var fullständigt olämplig och kunde uppfattas som djupt stötande av medlemmar i vår skolgemenskap. För detta ber vi uppriktigt och fullständigt om ursäkt för.

Kibble läste även upp skolans ursäkt till alla muslimer i en video.

Rektor Gary Kibble läste upp en videosänd offentlig ursäkt till alla muslimer.

Parlamentsledamot pudlar

Samma hållning intas av parlamentsledamot Tracy Brabin (Labour) som representerar området. I ett uttalande sade hon:

Den uppståndelse och kränkning som detta har medfört är förståelig och den kunde också ha förutsetts. Jag välkomnar att skolan har erkänt att det var olämpligt och bett om ursäkt för de kränkningar man orsakat.

Även parlamentsledamot Tracy Brabin bad Yorkshires muslimer om ursäkt.

På grund av uppståndelsen utanför skolan kunde tvingades all undervisning ställas in under ett antal timmar. Uppretade muslimska föräldrar uppges även ha hämtat sina barn från klassrummen.

Kräver att läraren sparkas

Många av dessa har inte låtit sig blidkas av skolledningens och politikernas pudling efter händelsen utan kräver att läraren inte bara stängs av tillfälligt utan sparkas från sin lärartjänst. En lokalavdelning till en landsomspännande muslimsk organisation har också utfärdat en egen kommuniké om händelsen efter den offentliga ursäkten. Man skriver:

Ahmadiyya Muslim Community UK tillkännager allvarliga invändningar mot användningen av karikatyrer av den heliga profeten Muhammed (frid och välsignelse från Allah över honom) på en lektion i religionskunskap i Batley Grammar School.

Det är fullständigt oacceptabelt att sådant stötande material har använts på skolan och det är djupt upprörande. Vi uppskattar att skolan har bett uppriktigt om ursäkt för det inträffade och vidtar åtgärder för att säkerställa att något liknande inte sker igen i framtiden.

Den muslimska organisationen kallar i sitt tillkännagivande den skolledningens och lokalpolitikernas villkorslösa kapitulation som efter händelsen för ”att bygga en samhälle på ömsesidig respekt och förståelse”.

Polisen lät olagliga demonstrationen fortgå

Efter att den uppretade folksamlingen av muslimska föräldrar lämnat området kunde avspärrningar som satts upp av polisen tas bort och biltrafiken förbi skolan släppas på igen. Inga böter för brott mot coronarestriktionerna utfärdades och ingen person greps eller omhändertogs heller. Polisen valde ocksp att inte upplösa den otillåtna tillståndslösa demonstrationen.

Yttrandefrihetsorganisation kritisk

En yttrandefrihetsorganisation, National Secular Society, har samtidigt riktat kritik mot skolans och kommunens hållning i frågan och mot att invandrade muslimer försöker sätta Storbritanniens grundlagsfästa yttrandefrihet ur spel och tvinga på andra britter sina islamiska blasfemilagar.

– Lärare måste ges en rimlig grad av frihet att utforska känsliga ämnen och uppmuntra elever til kritiskt tänkande kring sådana. Skolan undfallande agerande underblåser ett klimat av censur som bibringas genom försök att tvinga hela samhället att underkasta sig orimliga och reaktionära religiösa värderingar, slog organisationens ordförande, Stephen Evans, fast i ett uttalande med anledning av händelserna.

Lärarmord i Frankrike

I oktober förra året terrormördades läraren Samuel Paty i Paris genom att halshuggas. Detta efter att ha visat Muhammedteckningar som en del av undervisningen om yttrandefrihet. I den efterföljande politiska debatten var enigheten stor om vikten av att stå upp för de västliga värden där yttrandefriheten är central, något National Secular Society menar att man i det aktuella fallet inte gör.

Uppdatering:

I ett mejl till Samnytt uppger representanter för den svenska avdelningen av Islam Ahmadiyya att Ahmadiyya Muslim Community UK inte stödjer kravet på att den avstängde läraren ska avskedas. Man menar att det felaktigt kan uppfattas så av artikelns läsare genom att ett utdrag ur organisationens tillkännagivande återfinns i anslutning till uppgiften att sådana krav riktats mot skolan från muslimskt håll och önskar ett förtydligande, vilket härmed görs..

Även den svenska avdelningen står dock bakom kraven på att yttrandefriheten i västvärlden bör inskränkas så att satir riktad mot islam, exempelvis sådana Muhammedkarikatyrer som publicerades av franska tidningen Charlie Hebdo, blir förbjudna. Man säger sig dock ta avstånd från terrordådet mot tidningens redaktion, terrormordet på läraren Samuel Paty och andra liknande handlingar begångna av våldsbejakande strömningar inom islam.