Uppmaningen skickades ut på journalistavdelningen på Leeds Trinity University. Utöver varningen för stora bokstäver gavs även tips på hur lärarna kan tilltala sina studenter, bland annat genom att använda en vänlig ton och undvika ett negativt språk.

Anledningen till uppmaningen är att ord i stora bokstäver kan ”skrämma dem till misslyckande”. Kritiker menar att detta är ännu ett sätt för generation ”snöflinga” att bli curlade.

Vidare skriver man att trots sina bästa försök att förklara uppgifter kan brist på klarhet orsaka oro och till och med avskräcka studenterna från att ge sig på uppgiften överhuvudtaget.

En anställd som Metro talat menar dock att vissa ord i stora bokstäver behövs för att försäkra sig om att studenterna inte missar viktiga delar i en uppgift.

På universitetet i Manchester förbjöds nyligen applåder och ersattes istället med så kallade jazz hands, även detta för att förhindra ångest och oro hos studenterna.