Fler än tidigare tror att de inte kommer att orka jobba hela vägen fram till pensionen. Det framgår av en ny rapport från Arbetsmiljöverket vars resultat generaldirektör Erna Zelmin ser som alarmerande.

Bland sysselsatta i åldern 50-64 år är det tolv procent som bedömer att de inte kommer att kunna arbeta inom yrket fram till den ordinarie pensionsåldern – en ökning med fyra procentenheter sedan 2011.

Samtidigt har sysselsättningsgraden ökat inom samtliga åldersgrupper under de senaste tio åren. Störst är ökningen för personer mellan 55 och 64 år. Sysselsättningsgraden för denna åldersgrupp har stigit från närmare 71 procent år 2010 till närmare 78 procent år 2020.

LÄS ÄVEN: Regeringen höjer åldersgränsen för pension igen

Några branscher sticker ut: Utbildning, vård och omsorg samt byggverksamhet. Inom dessa sektorer svarar 15 procent att de inte kommer att kunna jobba kvar i sitt yrke fram till den ordinarie pensionsåldern.

Fler kvinnor än män uppger att de inte kommer att orka.

Varningsklocka

Detta borde ses som en varningsklocka, tycker Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

– Äldres arbetsförhållanden har ett samband med när de väljer att gå i pension. Dålig arbetsmiljö i form av negativ stress, otydliga mål och hög arbetsbelastning både vad gäller fysisk och psykiskt arbete påverkar hälsan och ökar risken för att pensionera sig i förtid, säger Erna Zelmin.

– Oro för hälsan ska ses som en varningsklocka om att det finns saker i arbetslivet som arbetsgivare faktiskt måste arbeta ännu mer aktivt med. Det är viktigt att förebygga allt från fysiska till besvär orsakade av sociala eller organisatoriska faktorer i verksamheten.

LÄS ÄVEN: Nära varannan pensionär har inte råd att bo kvar

– Vi ser en åldrande befolkning samtidigt som de som ska in i arbetskraften inte ökar i samma takt. Därför är det viktigt att äldre ges bättre förutsättningar att fortsätta i arbetslivet, om man så önskar. Ett aktivt förebyggande arbetsmiljöarbete där ingen, oavsett ålder, riskerar att bli sjuk, skadas eller dö på jobbet, är därför avgörande, säger Erna Zelmin.

Kommer du att orka jobba kvar i ditt yrke fram till pensionen?