På Jyllands västkust misstänker man läckage av PFAS och nu ska danska myndigheter undersöka ifall det kan komma från vindkraftverkens blad i området.

Per- och polyfluorerade alkylsubstanser, även kallade per- och polyfluorerade ämnen eller högfluorerade ämnen, är ett samlingsnamn för mer än 4 700 industriellt framställda kemikalier.

Häromdagen framkom det att 180 nötkreatur som betar på Agger Tange utmed Nordsjön på Jylland är förgiftade och därför inte får slaktas och säljas. Man misstänker att korna har förgiftats av PFAS i havsskummet från vindkraftsverkens blad.

LÄS ÄVEN: PREMIÄR: Se vindkraftsgranskningen här – räddning eller fördärv?

– Under sommaren kunde vi konstatera att vi hittat PFAS i mindre halter i havet, till stor del över hela landet. Vi vet också att det tydligen finns något högre halter i havet på de västra kusterna. Vi vet också att PFAS kan koncentreras till ganska höga koncentrationer i havsskum, säger Jane Hansen på Miljøstyrelsen till Ekstra Bladet.

– I flera områden är det direkt svårt att hitta de platser där PFAS kommer ifrån. Detta gäller bland annat runt Harboøre och Agger Tange. Mot denna bakgrund kommer vi nu bland annat undersöka om en generellt högre koncentration kan ses även på land vid de västvända kusterna och om det i så fall ligger mycket nära havet eller längre in i landet.

LÄS ÄVEN: Energi- och miljöprofessor: Vindkraften inte hållbar

Undersökningar kommer nu att utföras av Naturstyrelsen för att kontrollera halten av PFAS. Även Miljøstyrelsen kommer att genomföra egna utredningar som syftar till att belysa om det förekommer läckage från glasfiberprodukter, inklusive vindkraftsblad.

Här är ett utdrag ur Samnytts dokumentärserie, närmare specifikt den om plasterna:

Se hela vindkraftsgranskningen här!

Bör utbyggnaden av vindkraft stoppas tills PFAS-kopplingen är utredd?