De ändringar som efter den stora demokratiutredningen 2010 genomfördes i kommunallagen har inte lett till ett ökat politiskt inflytande för medborgarna. Jämfört med tidigare har det blivit enklare att initiera en folkomröstning. Men detta kringgås av politikerna som i en majoritet av fallen antingen nekar omröstning eller, om en sådan utfaller på oönskat sätt, struntar i valresultatet. Det visar en färsk rapport.

Det är en rapport som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beställt som visar att den intention som uttalades när trösklarna för att begära en kommunal folkomröstning om att ge medborgarna mer makt och politikerna mindre har kommit på skam.

I fler än hälften av de sammanlagt 31 initiativ till kommunal folkomröstning som invånarna drivit igenom med hjälp av namninsamlingar sedan lagen ändrades, har politikerna blockerat att en omröstning hålls. I de fall där en omröstning ändå hållits har man i stället i en majoritet av fallen valt att köra över valresultatet.

LÄS ÄVEN: Politiska styret i Malung-Sälen kör över folkomröstning – Ripfjället ska skövlas till vindkraftspark

Om tio procent eller fler av de röstberättigade i en kommun begär det måste kommunalpolitikerna antingen ta upp frågan i fullmäktige eller låta den gå till folkomröstning. Men politikerna har ändå sista ordet i om någon folkomröstning ska hållas.

Möjligheten att säga nej till en folkomröstning har kommunpolitikerna använt sig av i en majoritet av de fall där namninsamlingar gjorts som fått underskrifter som uppgår till tio procent eller mer av de som har rösträtt i kommunen.

LÄS ÄVEN: Tibro kommun kör över invånarna – får ingen gymnasieskola trots utslag i folkomröstning

I den minoritet av fallen där kommunerna gett klartecken till en folkomröstning har man i stället till övervägande del valt att gå emot valresultatet. Endast i 12 av de 31 folkomröstningar som utlysts efter medborgarinitiativ har valresultatet respekterats.

LÄS ÄVEN: Centerpartist vill förbjuda folkomröstningar – ”för demokratins skull”

I ett fall slapp kommunen visa korten efter en sådan folkomröstning. Det var i Svedala där politikerna tagit beslut om att bygga ett nytt fängelse på orten, något som skapade stor oro bland de boende.

En namninsamling anordnades och fick in erforderligt antal underskrifter och en folkomröstning hölls där en majoritet av kommuninvånarna sade nej till anstaltsbygget. Men innan kommunen hann tillkännage huruvida man ämnade gå emot valresultatet eller inte drog Kriminalvården på riksnivå tillbaka förslaget efter att ha fått kännedom om utfallet av omröstningen.

LÄS ÄVEN: Tryggheten viktigast för Svedalaborna – inget nytt fängelse på orten