Tågbolaget Virgin i Storbritannien upphör med att sälja Daily Mail, som är en av landet absolut största tidningar. Detta efter påtryckningar från en vänsterorienterad aktivistgrupp som vill stoppa kritiskt granskande rapportering om invandring.

Gruppen kallar sig ”Stop Funding Hate” och ägnar sig bland annat åt att kontakta annonsörer och försöka förmå dem att sluta annonsera i Daily Mail, The Sun (som är Storbritanniens allra största tidning) och Daily Express. Det gör man genom att framställa tidningarnas rapportering om invandringens negativa konsekvenser som hat och främlingsfientlighet.

Målsättningen är att underminera tidningarnas ekonomi och därmed deras genomslagskraft och existens. I några fall har ”Stop Funding Hate” lyckats förmå företag att sluta annonsera i de tidningar som är gruppens målobjekt. Till de mer namnkunniga företagen som övertalats av gruppen hör Body Shop och Lego.

Virgin Trains, ett av många bolag som ägs av entreprenörsprofilen Richard Branson, går nu ett steg längre. Man låter inte bara bli att annonsera i Daily Mail, utan slutar också upp med att sälja tidningen på sina tåg. Daily Mail uppger sig vara kritiska till Virgin Trains åtgärd men inte ekonomiskt oroliga. I snitt säljs enligt uppgift runt 70 ex av Daily Mail om dagen på de aktuella tågen. Daily Mail har en pappersupplaga på över 1,5 miljoner ex.

Ledningen för Virgin Trains uppger att några av de anställda klagat på att behöva konfronteras med en konservativ tidning på tågen där de arbetar, Man säger också att Daily Mails värdegrund inte överensstämmer med Virgins.

”Stop Funding Hate” genomförde nyligen en opinionsundersökning för att legitimera sin kampanj mot bland annat Daily Mail. Britterna fick svara på frågan om de anser att tidningen påverkar samhället positivt eller negativt. Endast 10 procent ska ha svarat ”positivt” medan hela 38 procent uppges ha svarat ”negativt”.

Ett problem för gruppen är emellertid att vänstertabloiden Mirror fick ännu sämre svarsresultat. Endast 7 procent ansåg att den tidningen tillför samhället något positivt medan så många som 41 procent menade att dess påverkan på samhället är negativ.

”Stop Funding Hate” har trots detta inte för avsikt att kampanja även mot Mirror. Som skäl för denna inkonsekvens anför man att FN ska ha haft synpunkter på The Sun, Daily Mail och Daily Express men inte på Mirror. Gruppen menar också att vore opraktiskt att kampanja mot fler tidningar än vad man gör idag.

Även i Sverige pågår liknande aktivistiska försök att stoppa konservativa och kritiskt granskande medier, däribland Samhällsnytt.