➤ Ross 128 b är namnet på en nyligen upptäckt exoplanet. Det är den näst närmaste vårt eget solsystem som hittills har påträffats. Och det kan finnas liv på den.

Tillkännagivanden om exoplaneter – dvs planeter som upptäckts utanför vårt eget solsystem – är snudd på vardagsmat numera, men Ross 128 b är en smula unik. Planeten har ungefär samma storlek som jorden och eventuellt också samma yttemperatur, vilket innebär att förutsättningar för liv kan finnas där.

Röda dvärgar vanligast
Den fullgör sin omloppsbana kring den röda dvärgstjärnan Ross 128 på lite under 10 dygn. Röda dvärgar är den svalaste, ljussvagaste och vanligaste typen av stjärnor i universum.

På grund av dess ymniga förekomst och att exoplaneter tidigare har påträffats runt denna typ av stjärnor, studeras röda dvärgar alltmer intensivt av astronomerna i hopp om att finna ytterligare exoplaneter.

Ross 128 och dess planet upptäcktes med ett ”planetjägarinstrument” kallat HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) på La Silla-observatoriet i Chile. Upptäckten redogörs för utförligt i en studie som publicerades på onsdagen i tidskriften Astronomy and Astrophysics.

Att vara delaktig i en sådan här upptäckt är oerhört roligt och det ger en insikt om att det är värt att lägga ned så mycket arbete på detta”, berättar Nicola Astudillo-Defru, en av studiens medförfattare vid observatoriet på universitetet i Geneve i ett mejl. ”De speciella egenskaperna hos det här systemet att vi drar vårt strå till stacken i sökandet efter Jorden 2.0.

Ligger i den ”beboeliga zonen”
Andra viktiga upptäckter av exoplaneter med samma storlek som jorden som gjorts de senaste åren, såsom TRAPPIST-planeterna och Proxima b, har också påträffats kring den här typen av stjärnor. De tillhör också de främsta kandidaterna för att härbärgera liv utanför vårt eget solsystem eftersom de ligger i det ”beboeliga zonerna” kring sina respektive stjärnor, där det finns temperaturförutsättningar för vatten i vätskeform som antas vara en förutsättning för att liv ska uppstå.

Astronomerna är ännu inte helt säkra på om Ross 128 b ligger i stjärnans beboeliga zon, men det är sannolikt utifrån vad man vet om röda dvärgar och planeter som kretsar runt dem.

Ross 128 b befinner sig 20 gånger närmare sin stjärna än jorden i förhållande till solen, men eftersom stjärnan är liten, ljussvag och sval, bör planeten ändå kunna ha en dräglig temperatur. Stjärnans beskaffenhet är också förklaringen till varför planeten endast utsätts för 1,38 gånger mer strålning än vad jorden tar emot från solen, trots att planeten och stjärnan befinner sig så nära varandra.

”Tyst” stjärna
Men huvudorsaken till att astronomerna är så begeistrade över Ross 128 b är att stjärnan är ”tyst”. Andra röda dvärgar, exempelvis Proxima Centauri – den stjärna som Proxima b kretsar kring – har en tendens att skicka ut dödliga flammor av ultraviolett ljus och röntgenstrålning mot sina planeter.

Ross 128 tycks inte göra detta, vilket innebär att planeten är en mer behaglig plats för liv att bildas på, utan att med jämna mellanrum behöva utsättas för sådana våldsamma händelser.

Proxima b är för närvarande den exoplanet som ligger närmast vårt solsystem som hittills har upptäckts, och befinner sig på ett avstånd på 4,2 ljusår från oss. Ross 128 b kan innebära att detta ändras eftersom planeten och dess stjärna rör sig i riktning mot oss.

Närmast om 79.000 år
Astronomerna uppskattar att Ross 128 b kommer att vara vår närmaste exoplanetgranne om 79.000 år, närmare än Proxima b. Det kan förefalla vara en lång tid, men i ett universum som är miljarder år gammalt är det inte mer än ett kosmiskt ögonblick.

Ross 128 b bedöms vara en god kandidat för ytterligare studier när European Southern Observatorys Extremely Large Telescope 2025 kan börja söka i atmosfärer hos exoplaneter efter biomarkörer.

Jag avser att fortsätta söka efter nya världar, särskilt kring Ross 128 eftersom det är troligt att där finns fler planeter”. säger Astudillo-Defru.