➤ I torsdags hölls ett toppmöte i EU där den kontroversiella frågan om EU-centraliserade migrantkvoter åter stod högt på dagordningen. Och åter misslyckades man också med att nå enighet i frågan.

Det har tidigare föreslagits att de länder som ”trilskas” helt sonika ska köras över genom att beslut fattas med kvalificerad majoritet i stället för enhälligt. Från Sverige har emellertid statsminister Stefan Löfven (S) motsatt sig att den ordinarie ordningen frångås och att det beslut som fattas måste vara ett som samtliga EU-länder kan säga ja till. Detta efter att initialt har varit för en överkörning.

Efter torsdagens möte förefaller dock Löfven ha ändrat sig igen. Han uppger nu att han visserligen tycker det vore bra med ett enhälligt beslut men att kvalificerad majoritet får räcka om det inte går att nå enighet.

Löfven anser att omröstning i frågan om EU-centraliserade migrantkvoter måste hållas så snart som möjligt. Den svenske statsministern har länge kritiserat de EU-länder som motsätter sig ett överstatligt migrantmottagande och menat att dessa länder ”inte tar sitt ansvar”. Från de aktuella länderna har man kontrat med att det snarare är den migrationspolitik som förs i länder som Sverige som är ansvarslös.

Även EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker var efter toppmötet inställd på att frågan får avgöras med majoritetsbeslut om inte de länder som ”trilskas” rättar in sig i ledet. De som säger nej är främst de så kallade Visegradländerna: Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern.

Innan torsdagens möte gjorde Europeiska rådets ordförande Donald Tusk ett utspel om att helt skrota förslaget om överstatliga migrantkvoter. Visegradländerna har meddelat att man ställer sig bakom det förslaget.

De länder som hårdast driver på för en överstatlig migrationspolitik och tvång för alla länder att underkasta sig en sådan är Sverige, Tyskland och Nederländerna. Från Sveriges sida har man föreslagit att de länder som sätter sig på tvären bör få sitt EU-stöd indraget så att de faller till föga.

Efter torsdagens möte sa Löfven att det är centralt att alla länder är med i kvotfördelningen av migranter. I annat fall ”försvagas unionen och Schengensamarbetet”, konstaterade han. Från EU-kritiskt håll betraktar man snarast en sådan försvagning och stopp för ytterligare överföring av makt från de nationella parlamenten till Bryssel som något positivt.

Ett nytt toppmöte med EU-centraliserad omfördelning av migranter som huvudpunkt på dagordningen ska hållas i mars.