När det var som kallast i vintras kunde det statliga nätet inte leverera tillräckligt med el för att hålla stockholmarna varma. Lokala kraftverk räddade då huvudstaden från nedsläckning. Nu varnas för att situationen kan förvärras ytterligare om bara några år.

Efterfrågan på el i Stockholm var högre än vad det statliga stamnätet kunde leverera under sammanlagt åtta timmar i januari och februari i år. Stamnätet, det statliga kraftnätets kablar där el från vind-, vatten-, och kärnkraft transporteras från resten av landet till Stockholm var vid flera tillfällen överbelastat. Hade Stockholm endast förlitat sig på stamnätets elleveranser skulle Sveriges huvudstad varit mörklagt under dessa timmar.

– Vi vet ganska exakt när det sker: när det är som kallast och vi konsumerar som mest el. Vi har en förmiddagspeak när alla duschar och gör frukost och så en eftermiddagspeak, när elanvändningen är som störst, när alla kommer hem, drar på belysning, datorer, tv:n och lagar mat, säger Henrik Bergström, chef för samhällskontakter på Ellevio.

LÄS ÄVEN: Stora delar av svenska elnätet utesluts i EU-förslag om klimatsmarta investeringar

Bristande infrastruktur kräver minskad elförbrukning

En överrenskommelse mellan Ellevio och fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi blev räddningen i vintras. Deras kraftverk kunde leverera den el som efterfrågades även under de mest kritiska tidpunkterna. Fram till 2028 är denna elproduktion helt avgörande för Stockholm, enligt Henrik Bergström. Därefter ska arbetet med att förstärka stamnätet med grövre kablar vara klart.

Bergström varnar dock för att de lokala kraftverken kan få problem redan om några år under kalla vintrar. Utbyggnaden av stadens infrastruktur, tunnelbana, laddstationer, nya bostäder och företag ökar hela tiden trycket på elnätet.

–  Framåt 2023 och 2024 närmar vi oss gränsen för vad vi klarar vid ett kallt scenario. Därför måste vi hitta incitament för kunderna att ha ett jämnare el-uttag och avstå el, om de kan, under de mest ansträngda timmarna på året, säger han.

LÄS ÄVEN: Statstelevisionen uppmanar att inte använda dammsugaren – för att undvika elkollaps

Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare avstod från el för att rädda Stockholm

Vattenfall eldistribution, som äger regionnätet i resten av länet, har också tvingats komplettera sitt stamnätsabonnemang genom att köpa in mer elnätskapacitet. Bara i år handlar det om 101 timmar, uppger Mitt i Stockholm.

Svenska kraftnät, som äger stamnätet, lyckades öka kapaciteten till Vattenfall under flera krisperioder men det krävdes ändå uppköp både från lokala elproducenter och elanvändare för att Vattenfall skulle klara efterfrågan. Lösningen blev då i flera fall att vissa bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och växthus i länet avstod från el.