Flygbolaget Lufthansa planerar för att använda delar av sin passagerarflotta – bland annat de stora Boeing-747 – för att skapa en luftbro som ska säkerställa varuförsörjningen i alla regioner av Tyskland.

Det är tidningen Bild som publicerar uppgifterna om att federala krisplaneringsgrupper och flygbolaget planerar specialflygningar med passagerare samt att använda en del av passagerarflottan för frakt.

Lufthansas vd Carsten Spohr lovar till tidningen:

– Lufthansa kommer att göra allt för att upprätthålla försörjningskedjorna för den tyska befolkningen från luften. Vi arbetar hårt med en luftbro för hela Tyskland.

Även Lufthansas eget bolag LH Cargo med 17 transportplan kommer att bli en del av lösningen.

Den svenska regeringen har samtidigt inte meddelat hur försörjningen kommer att tryggas för svenska konsumenter ifall existerande logistikkedjor fallerar till följd av coronaepidemin och reserestriktioner. Det uppges inte heller om något sådant arbete överhuvudtaget förs.