På onssdagen hölls omröstning i Göteborgs kommunfullmäktige om ett förslag på språkkrav för personal som jobbar inom den kommunala omsorgen. Förslaget avslogs när Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde gemensam sak med V, FI, MP, C och L och röstade nej. S hade för att slippa stödja SD:s motion laget ett eget förslag med samma innebörd som partiets ledamöter röstade på i stället. Det rappoterar Samtiden.

Efter att Sverigedemokraterna en längre tid har drivit frågan togs frågan på onsdagen upp i kommunfullmäktige. Men något krav på att anställda i äldreomsorg och andra omsorgsyrken ska kunna svenska blir det inte. Detta efter att en majoitet av partierna röstade nej till SD:s motion.

Socialdemokraterna hade samtidigt presenterat ett eget alternativ som gick längre än SD:s. Inte heller det vann dock majoritet men fick stöd av SD som via oppositionsrådet Jörgen Fogelklou efter omröstningen uttryckte sin besvikelse över att de borgerliga gjort gemensam sak med ytterkantsvänstern i frågan och därmed stjälpt både SD:s och S:s förslag.

Många besvikna röster

Samtiden citerar också andra besvikna röster från sociala medier. Det största sveket anses Moderaterna stå för som i sin retorik haft hög svansföring om att ta tag i de invandringsrelaterade problemen men gång efter annan i praktik röstar för motsatsen.

– Tycker det är en ganska bra indikation på hur politiker ser på pensionärer, som paket och inte som människor. Kul att behöva bli omhändertagen av någon du inte kan kommunicera med.

– Ska äldre och vårdpersonal inte kunna kommunicera pga att personal har dåliga språkkunskaper? Det bäddar för missförstånd, vilket är farligt ur ett vårperspektiv och skapar enorm otrygghet hos de äldre.

– Jag vet en kvinna som gömmer sin mat från hemtjänsten sedan de mikrade hennes matjesill till före detta mat.

– Har sagt det förut, Moderaterna i Göteborg är inga riktiga Moderater. Kolla alla dessa beslut dom tagit eller stött som totalt frångår en Moderats värderingar. Och så undrar Moderaterna varför Demokraterna i Göteborg är så stora.

– Ja, M är fortfarande svajiga tyvärr. Speciellt i Stockholm och Göteborg…

Olika hållning i olika kommuner

Från vänsterhåll har invändingarna mot språkkrav handlat om att man tror det kan placera redan utsatta grupper ännu längre från arbetsmarknaden och försvåra den redan ansträngda rekryteringen av personal till omsorgnsyrkena ytterligare.

M och KD har i skrivande stund inte kommenterat varför de i Göteborg valde att rösta med vänstern för fortsatt språkförbistring i omsorgen. I SD-styrda Sölvesborg ställde sig samma partier bakom motsvarande språkkrav.

Även Socialdemokraterna har valt olika linjer på olika håll i landet. Nyligen aviserade S i Boktyrka i södra Storstockholm att man inför krav på svenska språkkunskaper. I bland annat Fagersta kommun i Västmanland har S däremot sagt nej till språkkrav.