På tisdagen förlorade den franske presidenten Emmanuel Macron och hans parti La République En Marche! sin majoritet i parlamentet, detta efter att sju parlamentsledamöter valt att lämna partiet för att bilda en ny grupp tillsammans med en grupp andra ledamöter där den gemensamma nämnaren är att man vill se en än mer vänsterlutande politik.

Det nya partiet kommer att heta Écologie Démocratie Solidarité (Ekologi Demokrati Solidaritet) och blir parlamentets nionde, rapporterar Politico. Man lovar att kämpa för sociala frågor och miljöskydd. Enligt ett uttalande kommer man varken att stödja regeringen eller oppositionen utan göra en avvägning för varje enskild fråga utifrån sitt program.

EDS består av 17 medlemmar varav merparten är missnöjda vänsterledamöter från LREM. Dock var det färre LREM-ledamöter som lämnade partiet än rykten innan gjort gällande.

Växande missnöje

Sedan gula västarnas protester tog fart har det funnits ett växande missnöje inom LREM:s vänsterfalang som anser att presidentens parti, som var ämnat att bryta den traditionella vänster-höger-skalan, i stället blev mer center-höger än vänster – något regeringen avvisar.

För att ha majoriteten i parlamentet krävs 289 platser. LREM har nu 288 ledamöter – en kraftig nedgång från början av Macrons mandat då man hade 314 stycken. Med stöd från Mouvement démocrates 46 ledamöter kommer regeringen dock även fortsatt att kunna åtnjuta en majoritet.