Frankrikes regering och amerikanska teknikjättar, däribland Microsoft, riktade på måndagen en uppmaning till alla världens regeringar och företag att ansluta sig till ett nytt initiativ med syfte att reglera Internet och bekämpa hot såsom cyberattacker, online-censur och näthat.

Med lanseringen av en deklaration med titeln ’Parisupprop för tillit och säkerhet i cyberrymden’, hoppas Frankrikes president Emmanuel Macron kunna återuppliva ansträngningarna för att reglera cyberrymden efter att den senaste förhandlingsrundan i FN misslyckades 2017.

I dokumentet, som stöds av flera europeiska länder men inte av bland annat Kina och Ryssland, uppmanar undertecknarna världens regeringar att förstärka skyddet mot cybermanipulering av politiska val och att förebygga stöld av affärshemligheter.

Parisuppropet drevs initialt på av teknikföretagen, men skrevs om av franska myndigheter för att inkludera arbete som utförts av FN-experter de senaste åren.

”Internet är en plats som för närvarande administreras av en teknisk sammanslutning av privata aktörer. Men den regleras inte. Så nu när halva mänskligheten är online behöver vid hitta nya sätt att organisera Internet”, förklarade en talesperson för Macrons regeringskansli.

”I annat fall kommer Internet så som vi känner det idag – fritt, öppet och säkert – att skadas av de nya hoten.”

Genom att lansera initiativet dagen efter en helg med minnesmanifestationer som markerar 100-årsjubileet av första världskrigets slut, hoppas Macron ge fart åt sina ansträngningar för ett starkare globalt samarbete, som utmanas av växande nationalism.

I USA betraktar Trump-administrationen initiativet med viss skepsis då man anser att det inkräktar på USA:s suveränitet. Det är fortfarande oklart om Washington kommer att skriva under.

Däremot är det klart att stora amerikanska teknikföretag som Facebook och Google kommer att ansluta sig.

”Det amerikanska  ekosystemet är väldigt komplext. Det betyder dock inte att USA:s regering inte kommer att ansluta sig. Samtalen fortsätter, USA kommer oavsett vilket att vara involverade under andra former”, intygade en annan fransk myndighetstalesperson.