Frankrikes president Emmanuel Macron förvånade brittiska BBC:s intervjuare Andrew Marr när han erkände att fransmännen sannolikt skulle göra som britterna och besluta att lämna EU, om de fick möjlighet att folkomrösta i frågan.

Macron gjorde inga utfästelser beträffande att ge fransmännen chansen att ta ställning till EU-medlemskapet. Han deklarerade också att han skulle göra allt som stod i hans makt för att förmå de franska väljarna att rösta för att vara kvar i EU.

Den franske presidenten erkände dock att det i EU finns många som förlorat på globaliseringen och att det nu förefaller som om måttet är rågat för dem och att deras tid att säga ifrån har kommit. Därför ville Macron heller inte uttala någon dom över det brittiska folkets beslut i Brexit-omröstningen, trots att han själv är EU-vän.

Däremot uttalade Macron viss kritik mot den tidigare brittiske premiärministern David Cameron för att ha gjort en förenklad ja- och nej-fråga av något så komplicerat som medlemskap i EU, i stället för att fråga väljarna vad som kunde förbättras med medlemskapet. Samtidigt gjorde Cameron långtgående försök att omförhandla det brittiska EU-medlemskapet inför folkomröstningen och frågan som ställdes till folket var om detta räckte för att stanna kvar i unionen.

Intervjun med Macron i brittisk TV ledde till omfattande diskussion i sociala medier. Bland annat anklagades den franske presidenten för att inte lyssna på folket eftersom han inte vill utlysa någon folkomröstning trots att han misstänker att en majoritet av fransmännen vill gå ur EU.