Vindkraften har och håller på att byggas ut massivt i Sverige. Och precis som framkom i del 1 av Samnytts granskning av vindkraften påverkar sådana etableringar värdet på privatpersoner bostäder negativt. Detta bekräftas nu av mäklaren Annika Ingemarsdotter Skoogenäs.

I dagsläget har Sverige omkring 4 400 vindturbiner. Vissa är 290 meter höga. Redan 2010 varnade föreningen Svenskt Landskapsskydd för minskade fastighetsvärden och hänvisade till flera utländska studier. I somras bekräftades dessa farhågor i en ny studie från KTH som konstaterade signifikant värdeminskning för fastigheter i närheten av vindkraftsindustrier.

SE ÄVEN: Vindkraft – räddning eller fördärv? Del 1: Hotet mot människan

Nu bekräftas dessa fynd av mäklaren Annika Ingemarsdotter Skoogenäs som jobbat inom branschen i 35 år.

– När det ligger fastigheter inom de områden som berörs av dessa vindkraftsindustrier så har ju efterfrågan blivit noll, säger hon till SR. Jag ser inga utsikter som helst att få till en försäljning av dessa fastigheter, fortsätter hon.

De som bor där drabbas såklart hårt.

– De som redan bor där hyser naturligtvis en väldigt stor oro för sin framtid.

Hon konstaterar även att de som valt att bo på landet vill ha lugn och ro.

– Vi har inte en enda människa som säger sig ”Oj, byggs det vindkraftverk där? Då vill vi flytta dit” utan människor som vill leva lite på landet och leva nära naturen vill ju ha lugn och ro omkring sig.

Hon avslutar med att upprepa att fastigheterna inte kommer gå att säljas.

Se vår granskning

Vill du veta mer om vindkraftsindustrin? Se då vår granskning i tre delar, där de första två kan ses nedan:

Del 1

Del 2