En forskargrupp undersöker just nu hur vaccin mot covid-19 kan påverka mäns fertilitet. Misstankar finns om att denna kan bli nedsatt efter vaccinering och man råder män som planerar att skaffa barn i framtiden att frysa in sin sperma innan de vaccinerar sig. Det rapporterar amerikansk media.

Det är på University of Miami i USA som covid-vacciners befarade negativa effekter på mäns reproduktionsförmåga nu undersöks. Studien föranleds av tidigare fynd som visar att covid-viruset kan finnas kvar i testiklarna så länge som sex månader efter att personen smittats.

LÄS ÄVEN: Tusentals sjuka efter att ha fått nya vaccinet

Det finns av det skälet anledning att tro att även vaccinet kan påverka testiklarna under lång tid efter vaccination med nedsatt reproduktionsförmåga eller sterilitet som följd. Deltagare i undersökningen får först genomgå en fertilitetsundersökning.

Forskarteamets ledare Dr. Ranjith Ramasamy, specialistläkare i reproduktiv urologi, säger i en kommentar till media:

– Vi utvärderar spermiernas parametrar och kvalitet innan och efter vaccinering. Vi hoppas att covid-vaccinets biologiska sammansättning inte ska påverka fertiliteten men vi vill genomföra studien för att säkerställa att också den som vill skaffa barn i framtiden kan vaccinera sig.

LÄS ÄVEN: Allvarliga biverkningar rapporterade för covid-vaccin

Män som är oroliga för vaccinets effekter på fertiliteten och vill ta det säkra före det osäkra men samtidigt skydda sig mot covid-19 rekommenderas att frysa in sin sperma innan de vaccinerar sig.

LÄS ÄVEN: Folkhälsomyndigheten erkänner: Snabbframtaget corona-vaccin kan ha katastrofala biverkningar