Varför judar flyr Malmö tycks utrikesministern inte förstå orsakerna till. Palestinska utbetalningar till terroristers familjer verkar Wallström dock tycka är i sin ordning.

– Det känns fruktansvärt. Det är kränkande och det är direkt felaktigt. Jag är intresserad av politiska lösningar, och man måste skilja på det som är en politisk diskussion och det som blir ett personligt angrepp. Det är därför vi talar om en tvåstatslösning, det är det som driver oss, säger utrikesminister Margot Wallström (S) om att hon av vissa betraktas som antisemit i en intervju med Judisk krönika som Dagen uppmärksammar delar av.

Varför judar i Europa, bland annat i Malmö, väljer att fly till Israel är något Wallström tycks ha svårt att se orsaken till.

– Jag kan inte kommentera det, för jag vet inte hur de resonerar. Men att bo bakom murar…man måste känna sig fri var man är för att man har särskild religion eller ursprung.

Med ”att bo bakom murar” syftar Wallström på att ”man har satt upp en mur mot Palestina” och ”som princip är man är sällan riktigt trygg bakom murar”.

Wallström frågas även om hur hon ser på att det palestinska självstyret betalar ut pengar till terroristers familjer – hela sju procent av budgeten går till detta. Utbetalningarna skulle kunna möjliggöras med hjälp av bland annat svenskt bistånd.

– Nej, jag vet inte vad som riktigt avses i det där fallet, vi måste fundera hur vi använder våra pengar, men ska folk svälta ihjäl eller, vad ska familjerna göra om de inte får pengar?