Upprördheten är stor bland invånarna i Österbybruk. Detta sedan två mycket illa tilltygade gräsänder hittats livlösa på en skolgård. Av allt att döma har fåglarna stenats till döds.

Det obehagliga fyndet gjordes på torsdagskvällen av en kvinna som polisanmälde fyndet. På platsen återfanns också några stora stenar som tros ha använts för att döda fåglarna.

– I och med att vi har mycket vattendrag här så är änderna en del av vardagen. Därmed känns det som en attack på hela brukssamhället, säger Andreas Rydåker, svåger till kvinnan som gjorde fyndet, i en kommentar till SVT.

Polisen har upprättat en anmälan om djurplågeri. Utsikterna att hitta förövarna bedöms dock som små, men Andreas Rydåker anser att det ändå är viktigt att polisanmäla för att markera att sådant här inte är acceptabelt.