Antalet som döps inom Svenska kyrkan fortsätter att minska. På tio år har siffran mer än halverats. Och under de senaste två decennierna har kyrkan tappat långt över en miljon medlemmar.

2020 döptes 28 429 personer i Svenska kyrkan. 2010 låg motsvarande antal på 58 731. Det sjunkande antalet dop oroar kyrkan då det är medlemsgrundande. Under de senaste 20 åren har man dessutom tappat drygt 1,6 miljoner medlemmar.

LÄS ÄVEN: Svenska kyrkan i ny påverkanskampanj för öppna gränser

Då pandemin slog till rasade antalet dop ännu brantare och ligger nu på rekordlåga nivåer.

– För Svenska Kyrkan så innebär ett stort tapp av medlemmar att vi inte kommer kunna vara kyrka på samma sätt som vi är idag, säger Marika Markovits, domprost i Stockholm, till SVT Nyheter.

Invandringen en orsak

Enligt religionshistorikern David Thurfjell kan de sjunkande dopantalen delvis härledas till att idén om vad religion är har förändrats sedan det obligatoriska medlemskapet i kyrkan slopades och Sverige med den höga invandringen fått in en lång rad andra religioner.

LÄS ÄVEN: Pridedekorationer borttagna från kyrka – kontrar med ’regnbågsmässa’

– Att vara statskyrkolutheran eller svenskkyrklig har utmanats av andra syner på vad religion är, där religion är en starkare identitet. Vi har förändrat synen på vad religion är – till att det måste vara något mer intensivt. Så det är ett större ”statement” i vårt religiösa landskap i dag.