Sedan slutet av mars har tusentals hektar jordbruk och naturreservat blivit nerbrända i eldattacker från Gaza där de använt ”flygande drakar” som de satt eld på. Militärstrateger har nu börjat implementera nya åtgärder för att motverka attackerna, vilket inkluderar drönare för att få ner drakarna.

Enligt israeliska försvarsmakten IDF har över 1800 hektar av odlingar bränts ner och flera naturreservat är förstörda liksom det djurliv som fanns där.

Premiärminister Netanyahu har beslutat att försöka få Israel att hålla inne pengar till Palestinska Myndigheten (PA) för att kompensera de jordbrukare som har fått sina skördar förstörda av de massiva eldsvådorna som de brinnande drakarna orsakat, enligt Times of Israel.

Enligt ett avtal från 1994 för Israel över tiotals miljoner dollar till PA varje år – tullintäkter för varor till områden kontrollerade av PA, som passerar israeliska hamnar.

Kritiker menar dock att Hamas och PA är två separata organisationer och att PA inte kontrollerar Gaza sedan 2007. De två terrorgrupperna försökte emellertid med en ”enad regering” år 2014, något som dock upplöstes året efter.

Israels försvarsminister sa den 4 juni att det vid den tidpunkten hade varit 600 flygande drakattacker av vilka 400 togs ner med hjälp av olika tekniska hjälpmedel. Resten av drakarna orsakade 198 bränder och tusentals hektar i nerbrända områden, skriver Jerusalem Post.

Oppositionspartierna har samtidigt kritiserat regeringen för att inte ha gjort tillräckligt för att garantera säkerheten för befolkningen i södra Israel.

– Befolkningen som bör nära Gaza förtjänar bättre, ska partiledaren Yair Lapid ha sagt.