Efter nederlaget i det brittiska parlamentet där det framförhandlade Brexit-avtalet med EU röstades ned, vill nu Theresa May öppna upp delar av avtalstexten för omförhandlingar. Det beskedet gav premiärministern på tisdagen i parlamentet där den fortsatta vägen för landets utträde ur EU debatterades inför en andra omröstning om det nuvarande avtalet. Hon fick också med sig parlamentet på sin linje. EU säger däremot nej.

Spekulationerna har varit många om vad som ska ske efter att det brittiska parlamentet avvisade det framförhandlade Brexit-avtalet. Möjligheter som nämnts är att skjuta fram utträdet, att lämna EU utan avtal och att hålla en helt ny folkomröstning i själva grundfrågan.

Från EU har tidigare kommit indikationer på att man inte är beredda att omförhandla avtalet. Det hindrade dock inte May från att föreslå en omförhandling som nästa steg i processen och be parlamentet om stöd för detta.

I motsats till det svidande nederlaget gällande det befintliga avtalet, fick May denna gång med sig parlamentet och har nu mandat att åka till Bryssel för en ny omgång förhandlingar. Signalerna från EU är dock fortfarande att man anser villkoren för Storbritanniens utträde färdigförhandlade och inte är beredda att sätta sig vid förhandlingsbordet igen.

Det kan även uppstå en utpressningssituation från Bryssels sida och de EU-länder som är starkt negativa till att Storbritannien lämnar unionen. Om britterna vill ha mer tid än fram till den 29 mars på sig – vilket sannolikt krävs om nya förhandlingar ska upptas – måste samtliga övriga EU-länder säga ja. För att göra det kan krav komma på att Storbritannien utlyser en ny folkomröstning om utträdet, som kravställarna då hoppas ska vinnas av stanna-sidan.

EU-vänliga krafter i Storbritannien sprider för närvarande skräckuppgifter om skenande prisutveckling och brist på varor i butikerna liknande hur det sett ut i kommunistländer inför det andra tänkbara scenariot, att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal på plats. Kampanjen antas vara ägnad att eliminera det alternativet från dagordningen i hopp om att alternativet med en respit för utträdet ska öppna upp en dörr för en ny folkomröstning.

Den fråga som splittrar det brittiska parlamentet mest och hindrar det befintliga avtalet att gå igenom är hur det ska fungera mellan Irland och Nordirland efter utträdet. Irland kommer fortsatt att vara med i EU medan den del av ön som utgör Nordirland tillhör Storbritannien och kommer att lämna unionen, vilket leder till att det uppstår än mer skarp gräns på den irländska ön än tidigare.

May har nu mandat från det brittiska parlamentet att försöka omförhandla avtalet i den delen eller helt bryta ut frågan ur avtalet och lösa den i separata förhandlingar. Men från EU:s sida är man alltså ovillig att bidra till en lösning.