Syrier är den enskilt största gruppen mottagare av socialbidrag – 584 000 stycken – följt av turkar.

Enligt en rapport från den tyska arbetsförmedlingen har andelen socialbidragstagare med utländsk bakgrund ökat med 69 procent sedan 2010 och de utgör nu 2,1 miljoner.

Under samma period har andelen tyska socialbidragstagare minskat med 20 procent.

Siffrorna innefattar inte asylsökande vars fall ännu inte avgjorts.

Vissa migranter som fått avslag tillåts ändå stanna och ges tillgång till välfärdssystemet.

Statistik visar även att personer med utländsk bakgrund kostar betydligt mer än de betalar tillbaka till staten, något som lär orsaka än större problem i framtiden då många invandrare är yngre; i vissa städer har upp till 70 procent av barnen utländsk bakgrund.

Liknande förhållanden råder i många europeiska länder, bland annat Norge, Danmark och Österrike.