Microsofts planer på att bygga massiva serverhallar i Gävle och Sandviken kan dröja då man inte kan tillgodose det stora elbehovet. Samtidigt kräver en utbyggnad av elnätet tillstånd – en process som kan ta flera år.

Det underdimensionerade och förfallna svenska elnätet i kombination med regeringens nedmontering av kärnkraften har lett till en allt svårare situation för många svenska företag vars tillväxt hotas allvarligt. Även internationella jättars satsningar i Sverige skadas.

LÄS ÄVEN: Elbrist hotar Sveriges tillväxt – eftersatt utbyggnad av kraftnätet orsaken

Microsofts planerade serverhallar i Sverige beskrivs som några av företagets mest avancerade och hållbara och ska bidra till företagets mål om helt förnybar elförsörjning till sina center. Marken man köpt i Gävle och Sandviken har kostat 269 miljoner kronor.

Men det kan dröja upp till ett decennium innan de står klara, vilket sägs bero främst på serverhallarnas stora elbehov vilket kräver utbyggnad av det regionala kraftnätet.

– Det här handlar om betydligt högre effektnivåer än vad vi får tillhandahålla. Det är därför Vattenfall, som äger regionnätet, ska bygga ut det, säger Håkan Jönsson, vd på Gävle Energi till Svenska dagbladet.

LÄS ÄVEN: VD: Elbristen kväver tillväxten i södra Sverige

Den process en utbyggnad kräver tar tid. ”Ett antal år”, enligt Jönsson – en prognos som samtidigt förutsätter att Vattenfall kan använda sig av befintlig infrastruktur. Om nya kraftledningsgator skulle krävas blir processen genast än mer komplicerad där endast tillståndet kan dröja upp till tio år.

Vissa arbeten som inte kräver tillstånd, som förstärkningar av befintligt nät och nätstationer, har dock redan påbörjats.

LÄS ÄVEN: Brödjätte vill expandera – stoppas av elbrist: ”Strömbrist är något man hör talas om i u-länder”