Inför EU-valet nästa månad har det skett en kraftig ökning av andelen människor i Europa som anser att en minskning av invandringen borde vara högsta prioritet. Det visar en ny studie av den danskbaserade tankesmedjan Alliance of Democracies Foundation som publicerades nyligen. Tyskland toppar listan över folk som pekar ut migration som den mest akuta frågan. Samtidigt blir klimatet en allt mindre prioriterad fråga.

Sedan 2022 uppger ett ökande antal européer att deras regering borde prioritera att minska invandringen, från knappt 20 procent till en fjärdedel.

”2024 är en minskning av invandringen för första gången en större prioritet för de flesta européer än att bekämpa klimatförändringarna”, heter det i rapporten.

LÄS ÄVEN: Sju av tio svenskar anser att Sverige tagit emot för många invandrare

Ingen annanstans är denna omsvängning mer slående än i Tyskland, som nu leder världen med den högsta andelen människor som vill att deras regering ska fokusera på att minska invandringen och samtidigt pekas ut som den högsta prioriteringen.

2022 uppgav en fjärdedel av tyskarna migration som sin främsta prioritet, vilket i årets undersökning stigit kraftigt till 44 procent.

Krig och konflikter

Undersökningen genomfördes i 53 länder, inklusive demokratier och autokratier, som representerar över 75 procent av världens befolkning. Den undersökte även attityder till demokrati, regeringsprioriteringar och internationella relationer.

Författarna fann att det största upplevda hotet globalt var krig och våldsamma konflikter följt av fattigdom och hunger och sedan så kallade klimatförändringar.

Missnöje med demokratin

Ungefär hälften av människorna runtom i världen anser att deras regering agerar endast i en liten grupp personers intresse. Under de senaste fyra åren har denna uppfattning varit högst i Latinamerika, lägst i Asien och har stadigt ökat i Europa sedan 2020 – särskilt i Tyskland.

Missnöjet med demokratins tillstånd bedöms som ”mycket utbredd i USA, Europa och i andra länder med en lång demokratisk tradition”.

Anders Fogh Rasmussen, ordförande för Alliance of Democracies Foundation, menar att siffrorna är ”en väckarklocka för alla demokratiska regeringar”.

– Att försvara demokratin innebär att främja friheten runt om i världen, men det betyder också att man lyssnar på väljarnas oro hemma, säger han.

LÄS ÄVEN: Studie: Från dessa länder är invandring lönsamt