Migrationsverket upptäckte att afghanen sökt asyl under en annan identitet i Ungern. Domstolen anser dock att avvikanderisken ”har försvagats” efter Moradis skriverier i sociala medier och släpper honom från Migrationsverkets förvar. ”Grattis till friheten som du förtjänar mer en någon annan ❤Arif”, kommenterar sexbrottslingens anhängare på Facebook.

I slutet av december kunde Samhällsnytt rapportera om att den uppmärksammade sexbrottslingen och talespersonen för gruppen av afghanska ensamkommande Arif Moradi sattes i förvar i väntan på utvisning. Vi skrev flera artiklar i samband med att Moradi dömdes för sexuellt ofredande av en underårig flicka på ett konfirmationsläger i Sörmland. Trots den överväldigande bevisningen i fallet ifrågasatte flera medlemmar i grupperna #jagärhär och #vistårinteut domen och även brottsoffret – som blev utsatt för ett hatiskt drev i samband med detta.

LÄS MER: Sexofredade flickans mamma i exklusiv intervju: ”Vi är förkrossade”

I en telefonintervju för en månad sedan uppgav Håkan Ejdervik, gränspolisens beslutsfattare, att Moradi teoretiskt sett kan sitta inlåst i upp till 12 månader för att få honom att medverka i utvisningen.

Igår släpptes han dock fri från Migrationsverkets förvar i Flen. I ett videoklipp upplagt på Facebook av Ahmad Rahimi, en annan afghan som flitigt förekommer i mediesammanhang, syns Moradi komma ut från förvaret under dramatisk musik. Moradi, som benämns som ”människorättsskämpe” i klippet, tackar sina vänner som ”kämpar för förbättring av det svenska samhället”.  En röst i videon lovar att ”fortsätta kampen tillsammans”.

LÄS ÄVEN: Ensamkommande fick inga pengar från socialen – slog sönder socialsekreterarens hem

I ett inlägg postat av en person som kallar sig Moradis svenska ”syster” i Facebook-gruppen ’Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar’ kommenteras frigivningen på följande sätt:

”Det är långt kvar, och kampen fortsätter. Han har inte fått uppehållstillstånd utan endast fått komma ut under överklagan. Nu behöver han lugn och ro för att få landa igen och samla energi till överklagan, muntliga förhandlingar och kampen för frihet på riktigt.”

”Grattis till friheten som du förtjänar mer en någon annan ❤Arif”

I skrivande stund har inlägget gillats av över 500 personer. Flera av dem är anställda på statliga myndigheter och i kommuner enligt egna profiler på Facebook:

När Samhällsnytt når Per Johansson, handläggare vid gränspolisen i region Öst, bekräftar han frigivningen och förklarar att Migrationsdomstolen i Stockholm upphävde förvarsbeslutet i samband med att Moradi gavs en ny prövning av verkställighetshinder av Migrationsverket.

Förbereder gränspolisen inte längre utvisning på honom?

– Nej, tar de (Migrationsverket – anm.) över ärendet så äger vi inte ärendet längre. Vi kommer förmodligen att få det tillbaka sedan när allting är klart.

I mitten av november 2017 beviljades Moradi en ny prövning efter en ny ansökan om verkställighetshinder. Trots detta gjorde dock verket bedömningen att det finns synnerliga skäl att hålla honom i förvar. I förvarsbeslutet går det att läsa att Moradi gick under jord och blev utlyst flera gånger under asylprocessen. Som ett av skälen för fortsatt frihetsberövande citerar Migrationsverkets förvarshandläggare domen om sexuellt ofredande. Samtidigt tvivlar myndigheten överhuvudtaget på att Moradi är medborgare i Afghanistan:

”Migrationsverket gör här bedömningen att du inte gjort en tillräcklig åtgärd för att klarlägga din identitet”

I samband med att Moradis fingeravtryck kontrollerades mot den europeiska databasen Eurodac uppdagades att han tidigare sökt asyl i Ungern – under en annan identitet. Av handlingarna som Samhällsnytt har tagit del av framgår även att Moradi ännu tidigare befann sig i Grekland.

Av detta drar Migrationsverket slutsatsen att det finns synnerliga skäl för att hålla Moradi i förvar även i fortsättningen.

Den bedömningen delas dock inte av Migrationsdomstolen i Stockholm som upphäver förvarsbeslutet och friger Moradi. I domen som avkunnades igår går att läsa att avvikanderisken består men ”får anses ha försvagats” – bland annat på grund av att ”han figurerat offentligt på sociala medier och som föreläsare”.

Moradi har lyckats skaffa sig ett stort följe på Facebook där flera makthavare ingår – däribland den socialdemokratiska toppen från Söderköping Lottie Fallman som nyligen uppmärksammades av Samhällsnytt i samband med trakasserier som hon utsatte flera kommuninvånare för till följd av kritiska inlägg om henne.

LÄS MER: Kommuninvånarna jagas av S-politikern -”Hon vill få mig att vara tyst”

Fallman var en av dem som kämpade hårt för Moradis frigivning och har varit aktiv i gruppen Socialdemokrater som vill stoppa utvisningarna till Afghanistan nu:

Migrationsdomstolen anser emellertid att Moradis popularitet på sociala medier tillsammans med att han beviljats en ny prövning innebär att uppsikt skulle vara tillräcklig åtgärd. Som sitt offentliga ombud hade Moradi den namkunnige advokaten tillika Aftonbladets nya rättsliga expert Viktor Banke. I sitt ställe skickade han dock en annan advokat som fick en ersättning av domstolen på 9.262 kronor

Hela domen och Migrationsverkets förvarsbeslut kan laddas ned och läsas på följande länk: Mål UM 1821-18