Efter att Riksrevisionen tidigare i år kom med en rapport där man kritiserade hur Migrationsverket, ambassader och generalkonsulat handlägger ärenden med personer som ansöker om att få flytta till Sverige som anhöriga till redan invandrade, och dessa kan få uppehållstillstånd på felaktig grund, lovar nu myndigheten bättring.

De allvarliga bristerna man framför allt pekade på var hur man arbetade med att klarlägga identiteten på de sökande. ”Med nuvarande rutiner, resurser och ansvarsfördelning är det ingen aktör som fullt ut kontrollerar äktheten i den sökandes handlingar”, konstaterade Riksrevisionen.

Sedan dess har Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik ställts till svars i riksdagens socialförsäkringsutskott och redovisat det arbete man nu genomför för att förbättra id-kontrollerna.

”Åtgärderna som beslutas om senare i maj innebär bland annat förbättrade handläggningsrutiner och kompetensutveckling, inköp av bättre utrustning för undersökning av id-handlingar och att id-granskare sänds ut till vissa av utlandsmyndigheterna”, skriver Ribbenvik i ett svar till TT.

Myndigheten tar åt sig av kritiken

Kristdemokraterna har föreslagit att så kallade id-experter inrättas på utlandsmyndigheterna för att försvåra missbruket av identitetshandlingar.

– Jag är ändå nöjd med de svar jag fick. Jag upplever att generaldirektören har tagit Riksrevisionens kritik på allvar och de har fattat en rad beslut som ska göra att de här problemen åtgärdas, säger KD:s migrationspolitiske talesperson Hans Eklind.

Ytterligare en faktor har varit att det inte funnits tillräckligt kompetent personal på plats och att dessa odlar sin egen kultur vilket skapat en ojämlik handläggning.