Det går inte att få en lista från Migrationsverket över länder där homosexualitet är tillräckligt för att man ska få asyl i Sverige. Verket menar på att man alltid gör ”individuella bedömningar”.

Inom Samhällsnytts granskning av migrationsdomstolarnas verksamhet dyker det då och då upp ärenden där påstådd homosexualitet ger asyl.

Vi har bland annat rapporterat om en ugandisk tvåbarnsfar som fick asyl för att han var homosexuell. I det ärendet skrev domstolen att Migrationsverket hävdat att ”Om A gör sin sexuella läggning sannolik är han i behov av skydd som flykting. Det saknas myndighetsskydd och internflyktsalternativ i Uganda”.

Ett annat ärende vi skrivit om var när en afghan kom på att han var homosexuell först efter att Migrationsverket beslutat utvisa honom. Där skrev domstolen att ”Inledningsvis anser domstolen att det, utifrån landinformation i målet, får anses ostridigt att A, för det fall han gör sannolikt att han har en sexuell läggning som avviker från normen, riskerar att utsättas för flyktinggrundande förföljelse vid ett återvändande till Afghanistan”.

Ett tredje ärende handlade om en irakier som identifierade sig som homosexuell men ännu inte kommit igång med samkönat sex. Där skrev domstolen att det är ”ostridigt i målet att A är att betrakta som flykting om han gör sannolikt att han är homosexuell”.

Vi har även skrivit om ett fall där en nigerian påstod sig vara homosexuell och ville ha asyl. Där skrev domstolen att det är ”ostridigt” att det finns en ”generell risk” för förföljelse för människor i Nigeria vars sexualitet avviker från normen.

Dessa val av formuleringar skulle kunna tolkas som att var och en från Uganda, Irak, Afghanistan och Nigeria som lyckas övertyga en migrationsmyndighet om att han är homosexuell bör få asyl.

Oklart vilka nationaliteter som får asyl grundat på sexualitet

Samhällsnytt har från Migrationsverket begärt ut en lista på de länder varifrån asylsökande kan komma till Sverige och bara behöver övertyga myndigheterna om att de med tillräcklig sannolikhet är homosexuella för att de ska få asyl. Någon sådan lista kan dock inte Migrationsverket prestera. Guna Graufelds på Migrationsverkets presstjänst förklarar:

”Migrationsverket har ingen generell bedömning gällande något eller några länder som innebär att det är tillräckligt att man gjort sin sexuella läggning såsom homosexuell sannolik för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Samtliga asylsökningar prövas individuellt och det görs individuella bedömningar utifrån aktuell landinformation. Däremot finns det länder – såsom t.ex. Demokratiska Republiken Kongo, där aktuell landinformation beskriver situationen för homosexuella som så pass allvarlig att den som – på individuella skäl – gör sin tillhörighet till den gruppen sannolik kan beviljas tillstånd. Men som svar på din fråga så har migrationsverket ingen lista över länder utan samtliga ärenden prövas individuellt utifrån den landinformation som är aktuell vid tillfället för prövningen.”

authorimage