Efter att två av fyra migrationsdomstolar inte tillämpat regeringens så kallade gymnasielag meddelade Migrationsverket att man ändå fortsatte att behandla dessa ärenden som vanligt. Men på onsdagen kungör myndigheten att man avvaktar med beslut i vissa av dessa ärenden.

– Om Migrationsverket inte avvaktar med att fatta beslut i vissa ärenden skulle det leda till en rättsosäker situation där beslutet skulle bero på om ärendet prövas av Migrationsverket eller domstolen, säger Inga Thoresson Hallgren, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket.

Det var migrationsdomstolarna i Malmö och Stockholm som bedömt att bestämmelsen om sänkt beviskrav för identitet inte ska tillämpas.

Ett av fallen har överklagats och kommer att gå vidare till migrationsöverdomstolen och det är tills en prejudicerande dom härifrån finns som Migrationsverket avser avvakta med fallen.

– Vi gör så här av rättssäkerhetsskäl, framförallt när det gäller frågan om förutsägbarhet för den sökande, säger Inga Thoresson Hallgren, ställföreträdande generaldirektör på Migrationsverket.

Verkar kommer dock fortsätta att fatta beslut i ärenden där den sökande uppenbart inte uppfyller grundkraven för ett uppehållstillstånd enligt den nya lagen.

Sedan lagen trädde i kraft den 1 juli har omkring 4 000 ansökningar kommit in och beslut har fattats i knappt 100 ärenden – av dessa fick omkring tio bifall och resterande avslag.