Den sexuella minoritetsrörelsen har gjort ett stort nummer av att könsidentitet och sexuell läggning inte är en sjukdom eller något som kan botas eller terapeutas bort. Men nu ackumuleras larmen och kritiken mot att rörelsen inte lever som den lär utan själv ägnar sig åt långtgående påtryckningar för att förmå – ofta psykiskt utsatta – personer att byta både läggning och kön.

Mikael hade svårt att hitta en mental trygghet i sin identitet. Detta fångades upp av den vänsterorienterat identitetspolitiska HBT+-rörelsen som på ett indoktrineringsliknande sätt ansatte honom med påståenden om att hans tillstånd berodde på att han är född i en kropp med fel kön och att han borde byta.

I sin psykiskt utsatta situation trodde Mikael att HBT+-rörelsen vill honom väl, stötta och stödja honom i att hitta sin rätta identitet. Men när det visade sig att hormonbehandlingen för att byta kön till kvinna bara fick honom att må ännu sämre och han avbröt den samtidigt som han fick professionell psykologhjälp, då försvann snabbt rörelsens stöd.

LÄS ÄVEN: LARM: ”Transbarn” som får sin pubertet stoppad skadas allvarligt

Led av Asperger, autism och ADD – inte könsdysfori

Utredningen visade att Mikael inte alls led av någon ”könsdysfori” som RFSL-lobbyn försökt tuta i honom. I stället diagnostiserades han med Aspergers syndrom, autism och ADD. Han ångrar nu bittert att han lät sig luras in i HBT+-sekten. Detta berättar han om i ett avsnitt i SR P3:s dokumentärserie Verkligheten.

I sin upplevelse av att vara vilsen i livet, känna sig ensam och identitetssökande blev Mikael som många andra i samma situation ett tacksamt offer för den identitetspolitiska vänsterrörelsen. Hans svårigheter att etablera relationer till kvinnor och obekvämhet i sociala sammanhang vantolkades som beroende på att han led av så kallad könsdysfori.

Mikael uppmuntrades först experimentera med androgyna klädstilar och lägga sig till med ett mer feminint sätt att föra sig. I nästa steg i groomingen övertalades han att påbörja ett regelrätt könsbyte. han hade inte själv funderat över att han var ”född i fel kön” men lät sig övertygas av den politiskt infiltrerade transvården att så måste vara fallet.

LÄS ÄVEN: Lärare vägrade säga ”hen” till elev – avskedades

Övertalades vara ”född i fel kropp”

Mikael inledde den starka och cancerriskfyllda hormonbehandling med östrogen och testosteronhämmare som skulle få skägget att sluta växa, bröst att utvecklas och ge kroppen mer kvinnliga former. Han prövade också att byta namn till Julia.

Men inget av detta var något som utgick från hans egna tankar och känslor utan något som suggererades fram hos honom i kontakterna med den RFSL-kontrollerade transvården och dess sektliknande kringorganisation.

– Könsdysforin utvecklade jag under utredningen, när jag klev in i den här sfären och det här tänkandet kring allting, förklarar han för Sveriges Radio.

Mikael berättar hur han på ett frälsarliknande sätt övertygades om att ett könsbyte skulle förlösa honom och vara svaret på hans böner och lösningen på alla hans psykologiska problem. När han bytt till sitt ”riktiga” jag som kvinna skulle han ha hittat hem och den inre friden infinna sig, fick han veta.

Förvärrade hans livssituation ytterligare

Men Mikael är gift och hans fru som inte hjärntvättats i samma utsträckning var inte lika övertygad om att detta var lösningen. Konflikter uppstod i äktenskapet, vilket gjorde Mikaels livssituation ännu mer otrygg.

Han upplevde också starka negativa fysiska och psykiska biverkningar av hormonbehandlingen och var ständigt förödande trött och utmattad. Det sistnämnda visade sig bero på en kraftig blodbrist, en känd och allvarlig biverkning av att ta testosteronhämmande medicin.

LÄS ÄVEN: Luleåskola anordnade regnbågsparad för sexåringar

Avbröt könsbytet och fick livet tillbaka

Sammantaget började Mikael alltmer ifrågasätta att detta att byta kön skulle vara lösningen och insåg att det tvärtom bara fått honom att må ännu sämre och göra hans livssituation än svårare att hantera. Han beslöt avbryta behandlingen.

– När jag slutade med östrogen och hade slutat med testosteronhämmare kände jag att jag fick livet tillbaka, förklarar han.

Han beskriver också att upphörandet med könsbytesprocessen gav honom en ny inre ro och ett perspektiv på sina problem, vilket ledde till att han i stället sökte sig till mer professionella delar av vården för en utredning grundad på medicinsk vetenskap i stället för vänsterradikal identitetspolitik.

LÄS ÄVEN: Biden ger stöd till könsbyte på barn

Får nu adekvat behandling av den seriösa vården

Och på det sättet fick Mikael veta att hans psykiska bekymmer inte alls beror på att han är född i fel kön. I stället har dessa sitt ursprung i att att han har en kombinationsproblematik med Aspergers syndrom, autism och ADD.

Mikael berättar för SR att livet nu känns betydligt lättare när han fått den verkliga förklaringen till problemen han så länge upplevt och en adekvat och verksam behandling i stället för transvårdens kontraproduktiva kvacksalveri.

LÄS ÄVEN: Påverkanskampanjer i sociala medier kan ligga bakom epidemi av könsdysfori bland unga