Trots tidigare mycket nedslående resultat för påhittiga integrationsprojekt syftande till att få nyanlända migranter i arbete som kostat de svenska skattebetalarna mångmiljardbelopp genom åren, ger politikerna inte upp. Det senaste misslyckandet står socialdemokratiskt styrda Trollhättan för.

Kommunstyrelsens ordförande, Paul Åkerlund (S) och kommunens näringslivschef Dick Eriksson hans närmaste medarbetare kläckte 2016 idén att man skulle bjuda in de nyanlända migranter som anvisats till kommunen på kafferep tillsammans med företrädare för ortens företag. Tre skattemiljoner togs från välfärdsverksamheterna och pytsades in i projektet.

Efter tre års försöksverksamhet lades den i tysthet ned. Det kostsamma misslyckandet kommunicerades dock inte till kommuninvånarna som betalat för det.

Nu har initiativet granskats av statsradion och i likhet med så gott som alla tidigare satsningar av det här slaget visar sig resultatet ha varit mycket nedslående. Nästan inte en enda migrant har fått ett jobb eller en praktikplats som en följd av fikastunderna – inte ens en extra påtår ändrade på det.

Vänsterradikal aktivistorganisation gavs uppdraget

Näringslivschefen Dick Eriksson säger sig inte kunna dra sig till minnes om det blev några jobb. Han hänvisar till den ideella föreningen Support Group Network som konkret stod för själva kaffekokandet, men inte heller där är man pigg på att prata med media om fiaskot.

Support Group Network är en vänsterradikal aktivistorganisation med fokus på att så många migranter som möjligt från tredje världen ska få komma till Sverige och stanna här. Vid sidan av diverse integrationsprojekt bistår man även asylsökande med juridisk hjälp. Man driver också ett radikalfeministiskt program.

Socialdemokratiska kommuntoppen skrev under utan att läsa

Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund erkänner för SR att han överhuvudtaget inte brytt sig om att kontrollera om det blev någon utdelning för skattebetalarna på miljoninvesteringen:

– Jag har inte sett någon slutredovisning av detta.

Han skyller på att projektet togs över av andra efter honom, vilket han menar fritar honom som högsta ansvarig i kommunen för att följa upp pengarullningen.

När statsradion påtalar att Åkerlund namnteckning står på slutrapporterna och att han därför borde ha kännedom om det ekonomiska utfallet hävdar socialdemokraten att han regelmässigt undertecknar handlingar utan att läsa dem.

– Man kan ju inte läsa alla dokument.

Trollhättan drabbat av anlagda bränder

Så sent som i juni i år var Trollhättan i fokus för bristande integration. Detta efter att staden härjats av en lång rad anlagda bränder med invandrargäng som troliga gärningspersoner. Åkerlunds besked då till kommuninvånarna var att han ”ser mycket allvarligt” på händelserna.

Varken han eller det moderata oppositionsrådet Peter Eriksson vill då prata om tuffare tag mot gängen. Både framhöll i stället vikten av ytterligare skattefinansierade satsningar på socialtjänst och skola för att förebygga fortsatt återväxt inom den invandrade gängkriminaliteten.