I Demoskops augustimätning backar framför allt S men även SD. Bäst går det för Miljöpartiet.

V 8,8 (-0,3)
S 23,6 (-2,3)
MP 6,5 (+2,3)
SD 19,6 (-1,4)
C 11,1 (+1,3)
L 4,8 (+0,5)
KD 3,6 (+1,1)
M 19,7 (-0,2)

1 607 personer intervjuades under perioden 8-15 augusti.