I ytterligare en debattartikel belyser forskaren Sameh Egyptson misstankar om oegentligheter kring medlemsantal i muslimska riksorganisationer. Myndigheten för stöd till trossamfund svarar att siffrorna är irrelevanta. Orsaken är att det inte finns något krav på medlemsavgifter.

För en vecka sedan uppmärksammade Samhällsnytt att Sameh Egyptson, forskare i interreligiösa relationer vid Lunds universitet, har granskat flera muslimska riksorganisationer. Egyptson har kommit fram till att man uppger många fler medlemmar än vad man i verkligheten har. Det innebär i sin tur att organisationerna har mottagit ett större penningflöde från skattebetalarna än vad man varit berättigad till.

På fredagen skrev Egyptson återigen i Dagen och efterlyste en oberoende utredning av stöd till religiösa samfund. Det kommer efter att myndigheten för stöd till trossamfund, SST svarat på den första granskningen och förklarat att informationen som Egyptson presenterar inte är särskilt relevant.

LÄS ÄVEN: Islamiska organisationer uppger 12 gånger fler medlemmar – får för höga bidrag sedan decennier tillbaka

50 öre i medlemsavgift
I sitt svar till myndigheten skriver Egyptson att en granskning av årsredovisningen 2011 tillhörande Islamiska förbundet i Stockholm visar att det totala beloppet för medlemsavgifter för Islamiska förbundet i Stockholm är 4 450 kronor medan förbundet anger 8 500 medlemmar som underlag för bidrag från myndigheten. Det vill säga en halv krona i årsavgift per medlem.

År 2001
Islamiska förbundet i Stockholm redovisar 21 820 medlemmar.

År 2002
Förbundet uppger 25 080 medlemmar.

År 2003
Nu är antalet endast 800 medlemmar. Forskaren frågar i debattartikeln hur dessa underliga siffror går ihop och vidare varför ingen ifrågasätter.

I myndighetens årsbok år 2010 räknas antalet medlemmar i ”Islamiska församlingar”, till 110 000. Siffran redovisas i kursiv stil vilket betyder att uppgiften är mer osäker.

Egyptson anser att Sverige borde förenkla processen genom att kräva registrerade medlemmar och inbetalda medlemsavgifter som bidragsgrund.

Myndigheten svarar
Enligt Åke Göransson, generaldirektör för Myndigheten för stöd till trossamfund, finns det inga krav på medlemsavgifter och därför är slutsatsen ”svårdragen”. Man kan nämligen få bidrag för medlemmar som inte betalar medlemsavgift via skattsedeln och för tillfälliga besökare.

– Medlemmar i trossamfunden är fria att ge sitt medgivande för uppbördshjälpen. Därför säger Skatteverkets siffror inget om hur många medlemmar och deltagare ett trossamfund faktiskt har, skriver Göransson.