På onsdagseftermiddagen hölls omröstning i riksdagen om kommande års statsbudget. Den sittande rödgröna övergångsregeringens budgetproposition fick se sig nedröstad av den reservation som Moderaterna och Kristdemokraterna gemensamt lämnat. Detta efter att Sverigedemokraterna valde att ge den sitt aktiva stöd. Utfallet var väntat utifrån de besked som lämnats i förväg.

På en presskonferens en stund innan omröstningen riktade avsatte statsministern Stefan Löfven kritik mot M och KD som han menade genom sitt agerande ger SD ett avgörande politiskt inflytande över Sverige. Löfven kritiserade också M+KD-budgetens innehåll, bland annat skattesänkningarna på närmare 20 miljarder kronor.

Statsministern menade att den rödgröna budgetpropositionen var bättre genomarbetad medan M+KD-reservationen beskrevs som ett hafsverk med luckor som skapar ekonomisk osäkerhet.

Löfven nämnde samtidigt ingenting om varför de rödgröna inte kunnat göra sådana justeringar i sin ”bättre” budget att den vunnit stöd från SD i stället för M+KD:s ”sämre” och fick heller inga frågor från de församlade journalisterna om det.

Under presskonferensen sade S-ledaren vidare att han står till förfogande inför den statsministeromröstning som ska hållas om honom på fredag. Han klargjorde dock att han sannolikt inte skulle tolereras av riksdagen och tillade att det i stället finns ”en viss logik i” att någon från den konstellation som fått igenom sin budget prövas för statsministerposten.

Löfven kommunicerade också uppfattningen att den regering som så småningom bildas bör återspegla valresultatet, utom när det gäller Sverigedemokraterna som oavsett väljarstöd ska hållas utanför allt politiskt inflytande.

Det är samtidigt oklart om Centerpartiets och Liberalernas beslut att släppa fram M+KD-budgeten med SD:s stöd ska tolkas som att de även kan tänka sig göra samma sak med Ulf Kristersson i en förmodad andra statsministeromröstning om M-ledaren. I den förra röstade båda partierna aktivt nej med hänvisning till SD-inflytande.

Budgetens innehåll
Jämfört med övergångsregeringens budgetproposition innehåller M+KD-budgeten bland annat följande:

Ytterligare ett jobbskatteavdrag som börjar gälla redan från årsskiftet. Ger som mest 210 kronor mer i månaden i plånboken.

Sänkt pensionärsskatt med 5,2 miljarder kronor. Uppges vara 1 miljard mer än vad den rödgröna övergångsregeringen erbjudit pensionärerna.

Den av den rödgröna regeringen införda åldersdiskriminerande extra straffarbetsgivaravgiften för företag som behåller anställda efter att de fyllt 65 år tas också bort. Innebär en skattelättnad för företagen på runt 2 miljarder kronor.

Höjd brytpunkt för statlig skatt från dagen 40 600 kronor i månaden till 42 000 kronor i månaden. Beräknas minska skatteintäkterna med cirka 4 miljarder kronor på årsbasis.

Anslagen till försvaret, vården och polisen är också högre i den vinnande utmanarbudgeten jämfört med de rödgrönas proposition.

En del av de minskade skatteintäkterna till följd av ovanstående ska kompenseras med avskaffade subventioner till bostadsbyggande och slopad avdragsrätt för fackavgifter. Arbetsförmedlingen får också mindre pengar.

M och KD hade initialt även budgetförslag om sänkt a-kassa och återinförd bortre gräns, så kallad ”stupstock”, i sjukförsäkringen, förslag som man dock lade på is då man annars inte skulle fått stöd från SD för sin reservation.