Kulturminister Parisa Liljestrand (M) blandar sig nu i den infekterade striden om drag queens rätt att läsa sagor för barn inom kommunal verksamhet. De skattefinansierade sagostudenterna har mött hård kritik från bland annat Sverigedemokraterna, som menar att det rör sig om sexualisering av minderåriga. Nu markerar kulturministern mot SD.

Sedan viss tid tillbaka pågår över hela västvärlden en trend där drag queens kommer till bibliotek och läser sagor för barn. Ofta kan det handla om små barn i åldrarna 2-7 år och en bok som varit förekommande i Sverige har varit Linus: Pojken som har snippa. SD i Kalmar, under ledning av Jonathan Sager, har lagt in sitt veto mot detta och därmed stoppat den här sortens sagostunder i bland annat kommunala bibliotek.

LÄS ÄVEN: Vänstern: Viktigt att barn ska kunna se dragqueens skrev

Vinklingen från vänsterns sida har varit att SD vill lägga sig i den skattefinansierade kulturen och därmed bryter mot den inofficiellt rådande principen om ”armlängds avstånd”. Den innebär att politiker inte direkt ska lägga sig i kulturutövandet. Kulturministern beskriver sig som ”ganska kompromisslös” i det avseendet.

Uppfattningen om att det vanligtvis skulle råda någon ”armlängds avstånd” har dock fått kritik, bland annat från Kent Ekeroth som sitter som regionråd i Dalarna. Ekeroths kritik går ut på att vänstern i flera avseenden låter införa sina egna perspektiv och värderingar i det offentliga kulturutövandet. Eftersom vänstern själva inte respekterar armlängdsprincipen utan enbart använder den mot politiska motståndare, handlar det enligt Ekeroth snarast om att bakbinda sina politiska motståndare och göra dem veka och passiva.

Ekeroth har bland annat debatterat ämnet i Region Dalarna där han är aktiv som lokalpolitiker.

Även den profilerade borgerliga opinionsbildaren och journalisten Ivar Arpi har tagit ställning mot de kontroversiella sagostunderna. I likhet med Ekeroth menar han att vänstern aldrig har respekterat principen om armlängds avstånd, och att man från borgerlighetens sida måste våga engagera sig i kulturfrågorna. Arpi skriver i ett inlägg att man måste sluta tillåta vänstern att ha monopol på kulturfrågor och i stället visa ett eget engagemang.

LÄS ÄVEN: SVT kritiseras för dokumentär om 12-åring som vill bli dragqueen

Nu verkar det dock som att Tidö-partiernas kulturpolitiska linje, så som den företräds av kulturminister Parisa Liljestrand (M), kommer att fortsätta traditionen att överlåta hanteringen av kulturen till vänstern och hålla sig och resten av regeringen på behörigt avstånd.