Moderaterna i Stockholm som ingick samarbete med Miljöpartiet efter valet väljer nu att fortsätta att ge stöd till illegala invandrare. Detta trots att de innan valet skrev att de ”aldrig kan acceptera” att ”ge bidrag till vuxna med barn utan rätt att vistas i landet”.

Under Stockholms stads kommunfullmäktigemöte i måndags behandlades frågan om försörjningsstöd till barnfamiljer som som befinner sig i Sverige illegalt.

Att dessa ska ges bistånd är något det förra rödgröna styret beslutat om och som den nuvarande grönblå majoriteten valt att behålla.

Men att försörja illegala invandrare med skattepengar var något som Moderaterna var starkt emot så sent som för ett år sedan. I en debattartikel i Aftonbladet i februari 2018 skrev bland annat Anna König Jerlmyr (M) följande:

Just nu bygger Socialdemokraterna en fristad i Stockholm för de som upprätthåller sig illegalt i Sverige. Genom det nyligen tagna beslutet att ge bidrag till vuxna med barn utan rätt att vistas i landet görs barn till familjeförsörjare. Det kan Moderaterna aldrig acceptera.

Nu har av någon anledning Moderaterna gjort en tvärvändning i frågan.

SD-motion om nekat bistånd
Sverigedemokraterna föreslog i en motion att kommunen istället inte ska ge ekonomiskt bistånd till illegala invandrare. Partiet anser bland annat att bistånd till gruppen bidrar till att skapa ett parallellsamhälle.

– Vi talar om personer som inte har skyddsskäl och har fått avslag i alla instanser. Det är människor som bryter mot den svenska lagen och som självklart ska lämna Sverige och Stockholm, sa Martin Westmont (SD).

Ole-Jörgen Persson (M) svarade dock att överenskommelsen med Miljöpartiet gäller och sa att också barn till så kallade papperslösa även framledes ska ha rätt till ekonomiskt bistånd.