➤ Även i Yougovs oktobermätning går Moderaterna framåt starkt medan Sverigedemokraterna backar.

V 7,7 (+0,2)
S 25,2 (-1,1)
MP 3,2 (+0,1)
SD 21,9 (-3,4)
C 9 (-0,4)
L 5,4 (-0,1)
KD 3 (-0,1)
M 19,9 (+3,9)

1 511 personer intervjuades under perioden 20-23 oktober.