Samhällsnytt kan idag avslöja att den ensamkommande afghanen som erkänt mordet på den 69-åriga kvinnliga asylaktivisten från Kil fick ett avslagsbeslut i sitt asylärende redan 2017. Avslaget har överklagats och ligger hos migrationsdomstolen i Göteborg som ett pågående mål – men när Samhällsnytt försöker att ta del av handlingarna sekretessbelägger domstolen hela ärendet i ett ovanligt utspel.

Samhällsnytt var först med att rapportera om att offret för ett mord i Kil nyligen var en kvinna djupt engagerad i asylaktivism – nämligen för de så kallade ensamkommande afghanerna. En av de afghaner som hade kopplingar till henne genom en förening samt annan verksamhet har nu erkänt mordet.

LÄS MER: Mördade kvinnan i Kil engagerad i ensamkommande

Afghanen heter Ahmad Nazari och är 19 år gammal enligt egen utsago. Han är född i Iran och kom till Sverige i november 2015. Uppgifter om hans födelsedatum går dock isär. Enligt en blogg som Nazari skrivit 2016 och som numera är borttagen föddes mannen i december 1999. I rättshandlingarna framkommer dock ett annat datum – den 5 oktober 1999.

Fick avslag redan 2017

En teori är att hans ålder skrevs upp till 18 år av Migrationsverket som inte trodde på att han var barn. En sådan åldersuppskrivning är mycket vanlig i asylärenden när den sökandes uppgivna ålder inte når några månader eller till och med veckor till myndighetsåldern. För att bedöma ärendet utifrån förutsättningar för vuxna brukar myndigheten skriva upp åldern om det finns indikationer i ärendet på att den sökandes verkliga ålder är en annan – till exempel en medicinsk ålderstest.

När vi fortsätter att undersöka fallet visar det sig mycket riktigt att Nazari fått ett avslag från Migrationsverket – redan i december 2017. Sedan dess har fallet legat hos migrationsdomstolen i Göteborg. Vanligtvis tar överklagandet till en migrationsdomstol inte längre än ett halvt år, men i det här fallet har målet varit pågående i 1,5 år utan något beslut.

Sekretessbelägger hela ärendet

Av ett dagboksblad över alla handlingar i målet följer att det finns flera yttranden från mannens advokater som kan ha hindrat ett avgörande. När vi begär handlingarna i ärendet gör dock handläggarna på avdelning 6 i migrationsdomstolen i Göteborg sitt bästa för att fördröja utlämningen. Efter flera påstötningar via mejl och telefon under dagen meddelar plötsligt domstolen att man sekretessbelägger hela ärendet förutom första sidan från Migrationsverkets beslut:

Förfarandet är mycket ovanligt eftersom grundregeln är att handlingar i ett mål hos en domstol är offentliga. Samhällsnytt avser att överklaga så snart vi får ett skriftligt beslut i ärendet.

”Det värsta är att han var så najs!”

Det framkommer även nya omständigheter kring relationen mellan de ensamkommande afghanerna och den mördade aktivisten. Mia Petzäll, en fotograf från Varberg, har berättat i ett inlägg på Facebook om sina erfarenheter från förra midsommarfirandet där den nu mördade kvinnan dykt upp med två afghaner – en av dessa var Nazari som senare skulle komma att mörda henne.

Enligt detta vittnesmål betedde sig en av afghanerna ohövligt på festen – bland annat sparkade han på värdens hund och blev irriterad när han blev tillsagd att sluta med det. Fotografen uppger att afghanen då försökte att förstöra stämningen på festen – och senare även slog en mobil ur hennes händer och krossade mobilens skärm. Fotografen ska ha försökt att få ekonomisk kompensation för telefonen och kontaktade kvinnan som var mannens kontaktperson – men då låtsades hon inte längre ha kontakt med honom, enligt fotografen.

Den äldre lärarinnan utnyttjades ekonomiskt av afghanen:

”Kvinnan köpte allt! Det var helt klart han som styrde och visste hur han skulle bete sig.”

Den nu mördade kvinnan ska även ha kört runt honom i sin bil i Kil så att han kunde ”titta på svenska flickor”.

När Samhällsnytt kontaktar Petzäll berättar hon att uppgifterna inte gällde Ahmad Nazari, utan en annan afghan i sällskap med den mördade aktivisten. Hon berättar även att Nazari var mycket trevlig och social på festen:

– Det värsta är att han var så najs! Det fanns inga tecken överhuvudtaget på att han skulle mörda någon. Den jag tänkte på först när jag hörde om mordet var den andra.

Enligt en källa till Samhällsnytt berövades kvinnan livet genom strypning.