Den islamistkopplade förening som fått grönt ljus av Karlstads vänsterliberala politiker att uppföra en jättemoské i staden har nu stött på klagomål från invånare. Över 100 överklaganden mot bygglovet har lämnats in. Men moskéledaren är inte orolig för att något ska stoppa projektet. ”Vi har religionsfrihet”, försvarar han.

Samhällsnytt har vid flera tillfällen rapporterat att Islamiska kulturföreningen som står bakom mosképlanerna tidigare uppmärksammats för att ha bjudit in salafistiska imamer utbildade i Saudiarabien att predika i deras nuvarande lokaler. Salafismen är en bokstavstrogen inriktning av sunni-islam där man strävar efter att gå tillbaka till sina förfäders tolkning av islam som tillämpades på 600-talet och anses vara den riktiga och sanna.

LÄS ÄVEN: Salafistisk jättemoské i Värmland snart verklighet: ”Drömmen för alla muslimer”

Islamiska kulturföreningens planer är att uppföra en moské på 1171 kvadratmeter i två plan med en 22 meter hög minaret för arabiska böneutrop i stadsdelen Rud. Den 17 juni höll stadsbyggnadsnämnden en omröstning som slutade 7-4. De enda partierna som motsatte sig bygglovet var Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Moderaterna.

https://www.facebook.com/866969190012947/videos/2041774566127808

Boende får juridisk hjälp

Sedan dess har över hundra personer överklagat kommunens bygglov. Det framgår av Nya Wermlands-Tidningen att ett antal närboende till den planerade moskén har den nationalistiska rörelsen Det fria Sverige som ombud. Organisationen har med hjälp av jurister tagit fram en överklagan som kritiserar parkeringsutrymmet för jättemoskén.

Den tilltänkta bebyggelsen är inte ordnad på så sätt att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering mot bakgrund av 8 kap. 9 § 4 plan- och bygglagen (2010:900), PBL..

Enligt Dan Eriksson som är ordförande för Det fria Sverige är man hoppfull om att deras överklagan tillfälligt ska sätta stopp för moskébygget. Vidare flaggar Eriksson för att de har fler ”ess i rockärmen” längre fram.

– För oss är det självklart att inga moskéer ska byggas på svensk mark, men eftersom vi ännu inte har den politiska makten att genomföra en sådan förändring så måste vi hitta andra fronter att arbeta på. Våra jurister har gjort ett fantastiskt arbete och lagt många ideella arbetstimmer på detta, vilket så väl föreningen som alla andra goda svenskar är mycket tacksamma för, och så som vi ser på det bör detta sätta stopp för moskébygget tillfälligt, säger Eriksson i ett pressmeddelande.

Moskéledare ignorerar klagomål: ”Vi har religionsfrihet”

Men Rauf Ahmadi som är föreningens ordförande är inte särskilt orolig över motståndet från mängderna av klagande Karlstadsbor som han menar inte alls stör sig på parkeringen utan egentligen har ”fördomar och oro”.

Ahmadi försvarar den radikala moskén genom att hävda ”religionsfrihet” och menar att inget kan sätta stopp för planerna.

– Vi har religionsfrihet, vi har demokrati, och det kommer gälla, säger Ahmadi till SVT.

Länsstyrelsen kommer att hantera invånarnas överklaganden.

Eid Mubarak, må Allah swt accepterar vår fasta, bönen och dyrkan.

Posted by Karlstads unga muslimer on Friday, June 15, 2018

Församlingsmedlemmar firar: ”Prisa Allah, världarnas herre”

En titt på församlingens Facebooksida visar att aktörerna bakom moskén publicerat ett inlägg för att informera medlemmarna om den kommande moskén. Flera personer skriver på arabiska ”prisa Allah”. En person kallar Allah för ”världarnas herre”

LÄS ÄVEN: Värmland islamiseras med jättemoské: ”Prisa Allah, världarnas herre”

authorimage