➤ På måndagen rapporterade Samhällsnytt att en riksdagsledamot för Miljöpartiet anklagas för sexuella trakasserier mot ett flertal kvinnor och även polisanmälts för att ha antastat en fem månader gammal bebis. Vi kan nu berätta att det handlar om 58-årige Stefan Nilsson, ersättare för statsrådet Per Bolund och suppleant i bland annat justitieutskottet.

Enligt uppgift har Nilsson av sitt parti ombetts lämna alla sina uppdrag, vilket han också ska ha gjort. Enligt samma uppgifter ställer Nilsson däremot inte sin riksdagsplats till förfogande, utan avser att sitta kvar som så kallad ”politisk vilde”.

LÄS MER: MP-riksdagsledamot anklagas för att ha antastat bebis

De sexuella trakasserierna ska ha pågått under många år och riktat sig mot ett stort antal kvinnor inom Miljöpartiet. Nilssons beteende ska ha varit allmänt känt och varningar ska ha utfärdats till nya kvinnor som kommit in i partiet.

Av okända skäl har man från partiets ledning fram tills nu valt att sopa saken under mattan i stället för agera. Det framgår inte huruvida de kvinnor som utsatts för Nilssons sextrakasserier uttryckligen har ombetts att tiga eller självmant valt att hålla tyst utåt därför att de trott att det skulle uppfattas som illojalt och skada deras karriär inom partiet om de berättade.