Det råder vare sig brist på elektricitet eller för höga elpriser i Sverige. Det hävdar Miljöpartiets klimat- och energipolitiske talesman, riksdagsledamoten Lorentz Tovatt, i inlägg på Twitter. ”vi har varken brist på el eller höga elpriser”, twittrar han.

Bakgrunden till Tovatts utspel är den pågående avvecklingen av Sveriges kärnkraftverk. Sedan 2015 har fyra kärnkraftsreaktorer stängts ned, kvar återstår sex reaktorer i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Reaktorn Ringhals 1 stängdes av så sent som vid årsskiftet. Kärnkraftsavvecklingen är något som inte minst Miljöpartiet drivit igenom under sin tid i regeringen.

Kritiska röster menar att avvecklingen av kärnkraften gör det svenska elnätet mer sårbart och beroende av att köpa in elkraft från utlandet. Som exempel kan nämnas att Sverige enligt Svenska kraftnäts statistik periodvis nettoimporterade elektricitet större delen av dagen i måndags, i synnerhet under morgonen och eftermiddagen. Som mest uppgick elimporten till runt åtta procent av landets elbehov.

LÄS ÄVEN: Elförsörjning vid bristningsgräns efter regeringens reformer

Särskilt högerdebattörer och företrädare för den borgerliga oppositionen anser att nedstängningen av kärnkraften leder till ökat svenskt beroende av kol- och oljeeldade kraftverk i våra nordiska grannländer, i Baltikum och i Tyskland och Polen. Mot bakgrund av det föreslog Svenska Dagbladets ledarskribent Susanna Silfverskiöld under gårdagen sarkastiskt att Miljöpartiet borde byta namn till ”Kolkraftspartiet”.

Men det är inte bara ökat beroende av elimport som oroar, när tillgången till elektricitet minskar stiger även elpriset. Det är något som i synnerhet drabbar elintensiva industrier. I tisdags meddelade skogsbolaget Holmen att de stänger produktionen i två av sina pappersbruk efter att elpriset stigit kraftigt. Och 2019 stoppade Pågen en planerad utbyggnad i Malmö på grund av att elbolaget Eon inte kunde garantera brödjätten den elektricitet som de behövde för sitt planerade nya bageri.

Samtidigt som svensk industri tvingats stänga ned har regeringen genom kraftiga subventioner och slopade energiskatter lockat amertikanska elintensiva IT-jättar som Google, Facebook, Amazon och Microsoft att etablera sig i Sverige. Under 2020 började Facebook bygga på sin tredje serverhall i Luleå, samtidigt som Amazon planerade för serverhallar i Eskilstuna, Västerås och Katrineholm. Sammantaget kräver de amerikanska IT-jättarnas existerande och planerade serverhallar i Sverige tusentals megawatt elenergi, enligt uppgifter till Aftonbladet. Det handlar om en ansenlig andel av Sveriges totala elproduktion.

Men Miljöpartiets klimat- och energipolitiske talesman och tidigare sakkunnig på Miljödepartementet, riksdagsledamoten Lorentz Tovatt, håller inte med om att det vare sig råder elbrist i Sverige eller att elpriset är för högt. ”vi har varken brist på el eller höga elpriser”, skriver han på Twitter.

Det är inte första gången Tovatt hamnar i blåsväder för sina uttalanden om svensk elproduktion och det svenska näringslivet. I november 2019 skrev han på Twitter att han hoppades att Hedin Bil går i konkurs. ”Cyniska jävla klimathatare”, kallade han dem. Anledningen var att bilhandelsföretaget uppmanade sina kunder att köpa ny bil innan årsskiftet för att slippa en ny bilskatt som trädde i kraft vid årsskiftet.

Senare samma månad gladdes han över att det norska flygbolaget Norwegian ställde in alla sina långflygningar från Sverige på grund av de höga skatterna. ”Seger! Flygskatt och flygdebatt får effekt!” twittrade han då.