I den nya rapporten från det brittiska justitiedepartementet intervjuas 83 manliga fångar och 73 anställda vid tre av landets åtta högsäkerhetsfängelser. I denna framkommer att muslimer använder intimideringstaktik för att framtvinga konverteringar och efterlevnad av islams regler. De fångar som vägrar riskerar utsättas för våldsamma repressalier.

De muslimska gängen har en tydlig hierarki med ledarskap, fotsoldater, rekryterare och pådrivare. De som begått terrorbrott har getts nyckelpositioner, likaså de som kan tala arabiska och recitera Koranen utantill.

Bland reglerna de muslimska gängen påtvingar andra finns att duscha med underkläderna på och förbud mot att tillaga bacon.

Rapporten understryker att de muslimska gängen är det enda seriöst organiserade gänghotet på fängelserna som ingått i studien och som ett resultat av det fått ett omfattande inflytande och makt över sina medfångar. Att flytta fängelse hjälper inte heller då ”bröder” finns även där för att ta hand om de som vägrar ge efter.

2016 konstaterade en studie att muslimska fångar på ett fängelse i Leicestershire tagit över och gjort det till en no go-zon för icke-muslimska fångar där man till och med infört sharialag.