I takt med att den skenande kriminaliteten uppmärksammas alltmer i inflytelserika medier, desto mer oroade över Sverigebilden blir näringslivet för Sveriges konkurrenskraft.

I februari gick flera näringslivstoppar samman och krävde hårdare tag mot kriminaliteten av regeringen och statsminister Stefan Löfven (S). Samtidigt varnade man för konsekvenserna av bilden av ett tryggt Sverige som raseras.

– Brottsligheten är en av de mest diskuterade frågorna i näringslivets toppskikt, sa Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare.

LÄS ÄVEN: Näringslivet kräver hårdare tag mot brottsligheten

Uppropet har bland annat resulterat i ett eget initiativ från Svenskt näringsliv där experter ska ta fram förslag på hur brottsligheten kan bekämpas.

Enligt Hatzigeorgiou är näringslivet bekymrat över regeringens förmåga att pressa tillbaka kriminaliteten inom en rimlig tidshorisont.

– Delvis har vi alltså tagit frågan i egna händer. Näringslivet känner sig inte tryggt med att politikerna klarar att leverera på det man måste leverera på, säger Andreas Hatzigeorgiou till Dagens industri.

Sverige ”hotspot” för vapenbrott

Senast i söndags publicerade The Times en artikel där Sverige pekades ut som Europas nya ”hotspot” för vapenbrott och för en månad sen gjorde The Economist ett reportage på samma tema.

Denna dramatiskt förändrade Sverigebild riskerar enligt Hatzigeorgiou att försvåra för bolagen att locka till sig humankapital i en redan knivskarp global konkurrens.

LÄS ÄVEN: Devalverad Sverigebild slår hårt mot affärer med andra länder

En som engagerat sig i uppropet är Kristina Willgård, vd för medicinteknikbolaget AddLife.

– Sverige har varit ett tryggt och lugnt land under lång tid, så ser det inte ut längre. Vi behöver göra en kraftsamling. Om samhället ska lyckas och utvecklas kan inte människor gå omkring och vara rädda, säger Kristina Willgård till Di.

En annan är Johan Andersson, vd för Mellby Gård, som pekar på att brottsligheten har seglat upp som den viktigaste frågan bland företagare i Stockholmsregionen.

– Så såg det inte ut för tio år sedan. Näringslivet kan och vill hjälpa till men ytterst är det staten som ska säkra samhällskontraktet, säger Johan Andersson.

LÄS ÄVEN: Näringslivet oroas över Sverigebilden – kriminaliteten hotar svensk export