Det fysiska körkortet kan snart vara ett minne blott. I EU-kommissionens senaste förslag till direktiv ersätts det med en digital app i telefonen. Att köpa en smart telefon för tusentals kronor blir obligatoriskt för alla fordonsförare. ”Mycket lättare” anser EU-kommissionen.

Digitaliseringstrenden eskalerar för varje dag. Snart sagt allt ska numera göras med hjälp av en app i mobilen. Att klara sig utan detta dyra digitala verktyg blir allt svårare.

En annan trend är att alltmer makt och beslutsfattande flyttas längre från medborgarna till Bryssel. En kombination av dessa två trender är EU-kommissionens senaste förslag till nytt direktiv där alla medlemsländer tvingas avskaffa det fysiska körkortet till förmån för ett digitalt dito i form av en app i mobilen.

– Direktivet kommer att göra den lilla biten av plast till historia. Ditt körkort kommer att finnas på din telefon eller någon annan digital enhet. Särskilt för de yngre generationerna är den digitala licensen en fråga om personlig bekvämlighet. Direktivet kommer också att förenkla och lätta den administrativa bördan som är involverad i behandlingen av ett fysiskt körkort, förklarar EU:s transportkommissionär Adina Valean.

Smart telefon blir obligatoriskt

Undantaget är den som inte är förtjust i smarta telefoner där allt ska göras med fingrarna på en liten display eller som av ekonomiska eller principiella skäl inte vill ha en sådan digital enhet som ständig följeslagare. EU-kommissionen avser dock initialt blidka sådana ”motsträviga” personer med att de i ett första skede ska slippa gå över till digitalt.

Det fysiska körkortet blir också kvar för alla de närmaste åren. Innan dess digitala ersättare kan tvingas på alla medborgare måste Bryssel och representanter för alla medlemsländer komma överens om hur appen ska utformas och fungera ur säkerhetssynpunkt.

Lättare straffa trafiksyndare

Det framgår inte huruvida det digitala körkortet ska innefatta övervakningsfunktioner så att myndigheter alltid kan se var du befinner dig på vägen, att du håller lagstadgad hastighet, att du har rätt behörighet för det fordon du framför eller det släp du har tillkopplat och parkerar enligt regler och erlägger avgift där så krävs.

Indikationer på sådana kontrollfunktioner finns i form av skrivningar i förslaget om att det digitala körkortet ska göra det lättare att straffa fartsyndare och andra trafikbrott.

Migranter kan få körkort direkt

En annan fördel som framhålls med övergången till digitalt är att det blir lättare för personer från länder utanför EU att köra bil här – de ska i motsats till idag slippa få sina körkunskaper testade och erhålla ett EU-körkort direkt. För EU-medborgare blir kraven tvärtom hårdare, där alla som tar ”lappen” får den på nåder med en prövotid på två år.

Digitala körkort finns redan idag i ett antal länder utanför EU, däribland Australien och Brasilien. Ett antal delstater i USA har också infört det.