Samtidigt flyttar allt fler tyskar ut medan allt färre återvänder – 2018 ligger nettotappet på 82 000.

Siffrorna kommer från en 2-årig studie utförd av den tyska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån och visar på ett stort inflöde av migranter samtidigt som allt fler tyskar lämnar landet.

Under 2018 har 249 000 tyskar emigrerat medan bara 167 000 återvänt. Denna trend har varit pågående sedan 2005.

Det mest dramatiska skiftet i populationen sker i det forna Västtyskland där 42 procent av alla barn under 6 nu har utländsk bakgrund.

Under de två senaste åren dog en halv miljon fler tyskar än som föddes – detta kombinerat med den stora utvandringen av tyskar gör att nettotappet låg på nästan 750 000.

I städer som Frankfurt är etniska tyskar redan i minoritet.

Som läget är nu har 19,3 miljoner, eller var fjärde av den totala populationen, invandrarbakgrund.