Sveriges nationella insatsstyrka ska förstärkas. Satsningen ingår som en del i en bredare polisiär satsning för att vara bättre rustade inför de framtida, i huvudsak muslimska, terrorattentat man räknar med kommer att begås på svenskt territorium.

Bland annan köps två nya helikoptrar in så att insatsstyrkan snabbare ska kunna vara på plats när terroristerna slår till. Helikoptrarna ska kunna transportera prickskyttar som kan oskadliggöra terroristerna från luften.

Insatsstyrkan ska också utökas personellt. Man kommer nu att i motsats till tidigare inte bara rekrytera internt inom polisen utan också från försvaret, kustbevakningen och tullen. De som rekryteras externt kommer att få gå en speciell koncentrerad polisutbildning på 1,5 år.

Satsningen inom polisen på att vara bättre rustade för det numera permanent förhöjda terrorhotet kommer i ett första skede att kosta uppemot en halv miljard skattekronor. Det är oklart om det aviserade inköpet av helikoptrar ingår i den summan.